Hjem Gruppeoversikt startside

Gruppeoversikt startside

By Edvard Motzfeldt
19 articles

Hurtigguide - slik kommer du i gang med din første veisøker i Karriereverktøy

Hurtigguide -Slik kommer du i gang med din første veisøker: For å kunne opprette en veisøker må du først opprette en gruppe/klasse, slik gjør du det. Trykk på knappen + gruppe - etter at du har logget inn. Skriv inn navn på gruppen og klikk lagre - og vipps er gruppen opprettet Du åpner gruppen ved å klikke hvor som helst på linjen for gruppenavnet. Om du klikker på "Øyetegnet" til høyre velger du hvilke deler av Karriereverktøy veisøkerne i gruppen skal ha tilgang til. Du kan når som helst endre tilgangen for hele gruppen eller for den enkelte veisøker Når gruppen er opprettet kan du opprette en veisøker - slik gjør du det Vær på startsiden/gruppeoversikt – klikk på +tegnet til høyre for gruppen for å legge til veisøker fyll ut informasjon om veisøker – klikk på «legg til» (NB. du må fylle ut mailadresse, om veisøker ikke har, bruk din egen), du kan også endre på invitasjonsteksten som går ut om du ønsker det. Klikk på opprett veisøker og vipps er veisøker opprettet og du er inne på profilen til veisøker. Nå har du opprettet en gruppe og din første veisøker og er klar til å bruke Karriereverktøy. Veisøker har fått tilsendt en mail med en lenke som han bruker til å åpne sin profil i Karriereverktøy. Når det gjelder administrative ting du ønsker å gjøre med en hel gruppe vær i gruppeoversikt/startside og klikk på knappene til høyre for gruppenavn.  Så dukker en rekke administrative muligheter opp. Når det gjelder administrative ting som gjelder kun en veisøker åpne gruppa, klikk på knapper til høyre for personnavn så dukker en rekke administrative muligheter på høyre side som gjelder kun den veisøkeren

Last updated on Apr 19, 2024

Opprette mobilpålogging for veisøkerne i Karriereverktøy

Veisøker logger vanligvis ikke inn i Karriereverktøy med passord, men åpner via link på epost. Dette gir enkel tilgang og veisøker kan til enhver tid gå inn i mailen og trykke på lenken for å få tilgang til sin Karriereverktøy. Evt kan lenken i mailen legges til ”favoritter” på veisøkers pc eller mac, for hurtigtilgang. Så lenge du som veileder ikke  har slettet eller arkivert veisøker, vil veisøker ha tilgang for å kunne arbeide i sin profil. Samtidig kan andre som har tilgang til veisøkers pc, eller om det er på en offentlig pc få tilgang til veisøkers profil. Dersom veisøker jobber på offentlig pc kan du hindre at andre får tilgang til andres profiler gjennom å bruke mobilinnlogging for veisøker. Slik lager du passordinnlogging /mobilpålogging for veisøkere: For de som ønsker det, kan profilene til veisøkere beskyttes med en mobilpålogging. Veisøkeren må da bruke en lenke tilsendt på sms for å kunne åpne sin profil i Karriereverktøy. Pålogging for veisøker foregår da enten ved å klikke på linke i mail som før som autentiseres med sms eller veisøker kan logge inn i sin profil ved å klikke på knappen "mobilinnlogging" nederst på siden Karriereverktoy.no For at innlogging for veileder med mobil/passord skal fungere, må mobilnummeret vil veisøkeren være lagt inn i Karriereverktøy profilen for den enkelte veisøker. Slik oppretter du passord/mobilinnlogging som standard for alle veisøkerne i en gruppe: 1: Du må sjekke at mobilnummeret til veisøkerne i gruppen må være lagt inn for at de skal fortsette få tilgang. 2: For gruppen du vil ha passord/mobilinnlogging for, må du klikke på mobillåsen i gruppeoversikten 3: Når låsen er aktivert, vil alle veisøkere i gruppen bli ført til siden https://metreno.com/wie/open for å logge på. En beskrivelse av prosessen for veisøkeren er her: https://support.karriereverktoy.no/hc/kv/nb/gruppeoversikt-startside/23 Gruppene som har mobilpålogging påkrevd vises som dette: 4: Du kan når som helst slå av påkrevd mobilpålogging ved å klikke knappen en gang til. Merk: Veisøkerne kan logge av når de er ferdige ved å klikke "logg av"-knapp øverst til høyre i sin Karriereverktøy-profil. De vil også automatisk logges av etter 2 timer ved inaktivitet.

Last updated on Apr 19, 2024

Hvilke deler i Karriereverktøy skal jeg bruke når?

Hvilke deler i Karriereverktøy skal jeg bruke når? - du definerer hvilke deler av Karriereverktøy du vil gi tilgang til , det kan du gjøre for alle veisøkerne i en gruppe, eller du kan gjøre det for den enkelte veisøker. Gi tilgang til den enkelte veisøker ved å hake av ved siden av knappene øverst på nettsiden. De som er haket av har veisøker tilgang til. Gi tilgang til alle veisøkerne i en gruppe ved å klikke på nedtrekksmenyen helt til høyre i startside/gruppeoversikt Bruke Karriereverktøy til Karriereveiledning Karriereveiledning  med Karriereverktøy er en prosess i tre faser  En idefase hvor dere utforsker og kartlegger veisøkers interesser i bredden, en utforskings – og læringsfase hvor dere utforsker ulike aktuelle alternativer som er innenfor disse interesseområdene og en valgfase hvor dere bestemmer veisøkers personlige vurderingskriterier for valg og gjør konkrete vurderinger opp mot disse for å lande valget. De delene som er enklest å ta i bruk med veisøkerne i en vanlig karriereveiledningsprosess som gjelder valg av skole, studie, yrker eller jobb er delen «spørsmål» for å få en interessekode, «Interesseprofil» som viser fordelingen av interesser og delen «yrker og utdanninger», hvor veisøkerne kan utforske yrker og utdanninger, finne informasjon, via utdanning.no, Google og Youtube som de kan klippe ut og lime inn i kommentarfeltet nederst på siden for å ta vare på den. Bruk: "Spørsmål" + "Interesseprofil"+ "Yrker&utdanninger" Les mer om hvordan du bruker «spørsmål» "Interesseprofil" og «Yrker & utdanninger» inne på hjelpelinken på den enkelte side. Det kan hende dere er fornøyd med denne måten å bruke Karriereverktøy på, hvis dere føler at dere vil gjøre en mer systematisk vurdering av hva veisøker vil velge kan dere legge til og bruke delen «Mitt valg» Mitt valg Dersom veisøker har noen alternative jobber/yrker å velge mellom og problemstillingen er hva som skal velges av de alternativene kan dere går rett til «Mitt valg». Husk å skrive inn/velge de personlige vurderingskriteriene som er viktige for den enkelte og som er relevant i forhold til valg av yrker eller jobb.w Les mer om hvordan du bruker «Mitt valg» inne på hjelpelinken på den siden. Andre deler i Karriereverktøy du kan bruke i karriereveiledning: Det finnes også andre deler i Karriereverktøy du kan velge å bruke for å utforske interesser grundigere enn ved bare å ta de første spørsmålene: Interesseutforsking: -Når veisøker har lite språk på egne interesser eller om interessekoden er jevn og ikke noe peker seg spesiellt ut Les mer om hvordan du bruker «Interesseutforsking» inne på hjelpelinken på den siden. Fordypningspørsmål: -Når veisøker ønsker mer detaljert interesseutforsking. Fin å bruke dersom veisøker ønsker å utforske egne interesser mer detaljert. Fordelen er også at i Yrker&utdanninger får du mer avgrensede forslag. Les mer om hvordan du bruker «Fordypningsspørsmål» inne på hjelpelinken på den siden. Jobb og Karrieremestring Du kan også bruke Karriereverktøy det for å kartlegge og utvikle den Karrierekompetansen som er nødvendig for å mestre skolegang og studier eller jobb og karriere. Kartlegge karrierekompetanse: Dersom du følger opp veisøker i mestring av jobb, for eksempel i SE/IPS sammenheng bruker du dette til å kartlegge kritisk karrierekompetanse, hva veisøker ønsker og trenger å jobbe med for å mestre. Det er særlig kompetanseområdene 6. Digitale karriereferdigheter, 7.Jobbmestring, 9, Mestre livet for å takle, jobb skole og karriere, 10. Balansere livsroller, 11. Mestre omstilling og endring og 12 Livslang læring som er mest aktuelle å hente beskrivelser fra. Dersom du følger opp veisøker i mestring av skolegang eller studier, for eksempel som skolerådgiver/OT/PPT. Da bruker du dette til å kartlegge kritisk karrierekompetanse, hva veisøker ønsker og trenger å jobbe med for å mestre skolegang eller studier.  Det er kompetanseområde 8 - Skole og studiemestring som er mest aktuellt. Dersom utfordringen når det gjelder mestringen er mer av sosial karakter kan dere hente relevante temaer fra kompetanse 7. Jobbmestring.  Da  det kompetanseområdet inneholder detaljerte beskrivelser av sosiale ferdigheter som i stor grad er likt både for skolemestring og jobbmestring. Tilsammen gir de et svært helhetlig språk på hva som er nødvendig å jobbe med for å få til mestring av en skole eller studiesituasjon. Du kan bruke arbeidsbok til å utvikle mestringsstrategier på de områdene dere har kartlagt om dere ønsker. Les mer om hvordan du bruker «Karriereferdigheter» og «Arbeidsbok» inne på hjelpelinken på den enkelte side.

Last updated on Jun 26, 2023

Startside for veileder - Gruppeoversikt/Veisøkeroversikt

Når du logger på Karriereverktøy får du opp gruppeoversikten/veisøkeroversikten - som er din startside som veileder Les denne:  Slik oppretter du din første veisøker  Så kommer du enkelt i gang. Gruppeoversikt På denne siden får du oversikt over gruppene dine, det er her du oppretter grupper (klikk på lag ny gruppe). Du oppretter veisøkere (klikk på det grønne tegnet) og finner frem veisøkere du jobber med osv (Søkefelt øverst). I gruppeoversikten kan du også gjøre en rekke administrative oppgaver som gjelder gruppen som helhet og den enkelte veisøker. La oss se på de ulike mulighetene. Se på valgalternativene på raden til høyre for gruppenavnet: - Opprette en ny gruppe (grønn knapp) - Vise veisøkerne i gruppen - Slå på mobilinnlogging for alle veisøkerne i gruppen - Legg til veisøkere i gruppen (+ knappen) - Dele gruppen med andre veiledere Om du klikker på nedtrekksmeny helt til høyre finner du en rekke andre administrative muligheter som gjelder for hele gruppen: - Send epost - Sender epost med til alle veisøkerne i gruppen - Arbeidsbokoversikt - Oversikt over alle arbeidsbøker  for gruppen - Velg vurderingskriterium - Forhåndsdefinere vurderingskriterium for veisøkere i gruppen - Gruppeinnlogging - la alle veisøkerne i en gruppe/ klasse opprette seg selv - Tilgang - Velg hvilke deler av Karriereverktøy veisøkerne i gruppen skal ha - Deaktiver - Deaktiverer tilgangen for alle veisøkerne i gruppen - Slett - Sletter gruppen og alle veisøkerne i den permanent Veisøkeroversikt Om du klikker på navnet til gruppen får du opp oversikten over veisøkerene i gruppen. Der kan du: - Søke frem veisøker (søkefelt øverst) - Åpne en veisøkers profil (blyantikonet) - Se hvilke veisøkere du har opprettet i gruppen (fornavn og etternavn) - Se når hver enkelt veisøkere ble opprettet i gruppen for første gang - Se siste dato for oppdatering av veileder eller veisøker - Status for utfylling: ”ny”, ”invitert” og påbegynt” I veisøkeroversikten kan du også gjøre andre ting med en enkelt veisøker. - åpne veisøkerprofil (trykk på navnet til veisøker) - Printe ut rapport (knappen til venstre for de tre prikkene) Om du klikker på nedtrekksmeny helt til høyre finner du en rekke andre administrative muligheter som gjelder for den enkelte veisøker: - Se sendte eposter - Sende ny epost - Flytte veisøker (både mellom grupper og veiledere) - Deaktivere veisøker - Slette veisøker

Last updated on Apr 19, 2024

Kort om de ulike delene i Karriereverktøy

Karriereverktøy inneholder ulike deler du kan bruke etter behov etter hva du skal jobbe med i karriereveiledningen din.  Her følger en kort oversikt over de ulike delene. Du kan enkelt velge hvilke deler du vil gi tilgang til for veisøker. Generell oversikt over Hva Karriereverktøy er finner du her:  https://karriereverktoy.no/ Mer info om når du kan bruke delene og hvordan du gir tilgang til de finner du i denne artikkelen https://support.karriereverktoy.no/hc/kv/nb/gruppeoversikt-startside/37 Det er  hjelpeartikler inne i på hver side i de enkelte delene i Karriereverktøy som gir deg tips til hvordan du kan bruke de.. Veisøker klikker seg inn på de delen som han skal bruke på knapperaden øverst. Bare de delene du har gitt tilgang til er tilgjengelige for veisøker. Du definerer hvilke deler veisøker skal ha tilgang til ved å hake av i boksen til venstre for knappen. Karrierevalg: Modulene/knappene under er aktuelle å bruke om veiledningen gjelder karrierevalg – valg av utdanning, yrke eller jobb. Spørsmål: Ta spørsmål som fører til en interessekode. Interesseprofil: Se grafisk fremstilling av interessekoden, + kort beskrivelse av RIASEC systemet. Interesseutforsking:  Intervjue veisøker for å utvikle,  få tak i og sette ord på egne interesser. Fordypningspørsmål: Utforske egne interesser i dybden av de 6 interessekategoriene. Yrker & Utdanninger: Utforske yrker & Utdanninger, filtrer frem til relevante søkeresulteter, hent relevant info om de og ta vare på den i kommentarfeltet under. Mitt valg: Gjør detaljerte og konkrete vurderinger om valg av utdanning, yrke eller jobb for å lande ned på et karrierevalg som er godt og realistisk. Karrieremestring: Modulene/knappene under er aktuelle å bruke om veiledningen gjelder karrieremestring – mestring av skolegang, studier, jobb og karriere. Karriereferdigheter: Kartlegg kritisk karrierekompetanse – det veisøker trenger og ønsker å jobbe med for å mestre skolegang, studier, jobb og karriere. Arbeidsbok:  Brukes til å utvikle karrierekompetanse – mestring av skolegang, studier, jobb og karriere.

Last updated on Apr 19, 2024

Gruppeinnlogging -Opprette veisøkere /elever i en gruppe samtidig – veisøkerne oppretter seg selv

Du kan la deltakerne /eleven i en hel gruppe/klasse opprette seg selv og begynne å jobbe i Karriereverktøy samtidig , for eksempel i en klasserom-situasjon. NB. Du kan bruke samme fremgangsmåte og sende den samme infoen i en mail for å få veisøkere til å opprette seg selv selv om de ikke er samlet fysisk. Slik går du frem: Vær i gruppeoversikt: 1. Etter å ha opprettet en gruppe, kan du i nedtrekksmenyen helt til høyre for gruppen, velge "Gruppeinnlogging". 1. Trykk deretter på knappen ”aktiver” for å aktivere gruppeinnlogging og generere en invitasjonskode. Koden består av 3 bokstaver og 3 tall, f.eks slik: bda344.Av sikkerhetshensyn varer invitasjonskoden bare i 24 timer, så sørg for at alle deltakerne har logget seg inn i løpet av et døgn. - eller aktiver en ny kode for samme gruppe. 1. Formidle invitasjonskoden til veisøkerne/elevene som skal være i gruppen. I klasseromssituasjoner kan det være greit å formidle koden med projektor, eller skrive dem opp på tavle. 2. Be gruppedeltakerne gå inn på karriereverktoy.no og trykke på knappen ”Innlogging Gruppe ”øverst til høyre. Hver veisøker skal fylle inn invitasjonskoden i det tomme feltet. Ved å fylle inn koden vil veisøkeren kunne opprette seg selv og få tilgang til sin egen Karriereverktøy profil. Veisøker vil da legges inn i gruppa som er opprettet, men ikke få tilgang til de andre personene sine profiler. 1. Når veisøkeren har fylt ut feltet over dukker det opp en popup og og veisøker fyller ut informasjon: Navn, etternavn, e-post adresse, evt mobil. Klikk så på "Opprette” og veisøker er opprettes og sendes til sin startside inne i profilen. En mail med link til sine egen profil i Karriereverktøy sendes automatisk til veisøkers e-postadresse. Veisøkeren klikker på lenken i den eposten for senere innlogging i Karriereverktøy. Veisøkeren kan logge seg inn og jobbe i Karriereverktøy helt til veileder sletter hele gruppen eller den enkelte veisøker. NB: Du kan bruke samme fremgangsmåte får å få veisøkere til å opprette seg selv, selv om de ikke er samlet fysisk. Da sender du mail med den samme infoen som er beskrevet over og ber deltakeren gå inn på karrierereverktoy.no innen 24 timer og opprette seg selv. Teksten kan da være: 1 Gå inn på karriereverktoy.no 2. Klikk på gruppeinnlogging. 3. Skriv inn invitasjonskoden: 4- Fyll ut info i skjermbildet som kommer opp. 5. Gratulerer du er i gang med Karriereverktøy.

Last updated on Apr 26, 2024