Hjem Gruppeoversikt startside Hurtigguide - slik kommer du i gang med din første veisøker i Karriereverktøy

Hurtigguide - slik kommer du i gang med din første veisøker i Karriereverktøy

Last updated on Apr 19, 2024

Hurtigguide -Slik kommer du i gang med din første veisøker:

For å kunne opprette en veisøker må du først opprette en gruppe/klasse, slik gjør du det.

Trykk på knappen + gruppe - etter at du har logget inn.

Skriv inn navn på gruppen og klikk lagre - og vipps er gruppen opprettet

Du åpner gruppen ved å klikke hvor som helst på linjen for gruppenavnet.

Om du klikker på "Øyetegnet" til høyre velger du hvilke deler av Karriereverktøy veisøkerne i gruppen skal ha tilgang til. Du kan når som helst endre tilgangen for hele gruppen eller for den enkelte veisøker

Når gruppen er opprettet kan du opprette en veisøker - slik gjør du det

Vær på startsiden/gruppeoversikt – klikk på +tegnet til høyre for gruppen for å legge til veisøker

fyll ut informasjon om veisøker – klikk på «legg til» (NB. du må fylle ut mailadresse, om veisøker ikke har, bruk din egen), du kan også endre på invitasjonsteksten som går ut om du ønsker det. Klikk på opprett veisøker og vipps er veisøker opprettet og du er inne på profilen til veisøker.

Nå har du opprettet en gruppe og din første veisøker og er klar til å bruke Karriereverktøy. Veisøker har fått tilsendt en mail med en lenke som han bruker til å åpne sin profil i Karriereverktøy.

Når det gjelder administrative ting du ønsker å gjøre med en hel gruppe vær i gruppeoversikt/startside og klikk på knappene til høyre for gruppenavn.  Så dukker en rekke administrative muligheter opp.

Når det gjelder administrative ting som gjelder kun en veisøker åpne gruppa, klikk på knapper til høyre for personnavn så dukker en rekke administrative muligheter på høyre side som gjelder kun den veisøkeren