Hjem Startside veisøker

Startside veisøker

By Edvard Motzfeldt
11 articles

Kort om de ulike delene i Karriereverktøy

Karriereverktøy inneholder ulike deler du kan bruke etter behov etter hva du skal jobbe med i karriereveiledningen din.  Her følger en kort oversikt over de ulike delene. Du kan enkelt velge hvilke deler du vil gi tilgang til for veisøker. Generell oversikt over Hva Karriereverktøy er finner du her:  https://karriereverktoy.no/kv/ Mer info om når du kan bruke delene og hvordan du gir tilgang til de finner du i denne artikkelen https://hjelp.karriereverktoy.no/Kunnskapsbase/hvilke-deler-i-wie-skal-jeg-bruke/  Det er  hjelpeartikler inne i på hver side i de enkelte delene i Karriereverktøy som gir deg tips til hvordan du kan bruke de.. Veisøker klikker seg inn på de delen som han skal bruke på knapperaden øverst. Bare de delene du har gitt tilgang til er tilgjengelige for veisøker. Du definerer hvilke deler veisøker skal ha tilgang til ved å hake av i boksen til venstre for knappen. Karrierevalg: Modulene/knappene under er aktuelle å bruke om veiledningen gjelder karrierevalg – valg av utdanning, yrke eller jobb. Spørsmål: Ta spørsmål som fører til en interessekode Interesseprofil: Se grafisk fremstilling av interessekoden, + kort beskrivelse av RIASEC systemet Interesseutforsking:  Intervjue veisøker for å utvikle,  få tak i og sette ord på egne interesser Fordypningspørsmål: Utforske egne interesser i dybden av de 6 interessekategoriene Yrker & Utdanninger: Utforske yrker & Utdanninger, filtrer frem til relevante søkeresulteter, hent relevant info om de og ta vare på den i kommentarfeltet under Mitt valg: Gjør detaljerte og konkrete vurderinger om valg av utdanning, yrke eller jobb for å lande ned på et karrierevalg som er godt og realistisk Karrieremestring: Modulene/knappene under er aktuelle å bruke om veiledningen gjelder karrieremestring – mestring av skolegang, studier, jobb og karriere Karriereferdigheter: Kartlegg kritisk karrierekompetanse – det veisøker trenger og ønsker å jobbe med for å mestre skolegang, studier, jobb og karriere Arbeidsbok:  Brukes til å utvikle karrierekompetanse – mestring av skolegang, studier, jobb og karriere

Last updated on Apr 19, 2024

Hvilke deler i Karriereverktøy skal jeg bruke når?

Hvilke deler i Karriereverktøy skal jeg bruke når? - du definerer hvilke deler av Karriereverktøy du vil gi tilgang til , det kan du gjøre for alle veisøkerne i en gruppe, eller du kan gjøre det for den enkelte veisøker. Gi tilgang til den enkelte veisøker ved å hake av ved siden av knappene øverst på nettsiden. De som er haket av har veisøker tilgang til. Gi tilgang til alle veisøkerne i en gruppe ved å klikke på nedtrekksmenyen helt til høyre i startside/gruppeoversikt Bruke Karriereverktøy til Karriereveiledning Karriereveiledning  med Karriereverktøy er en prosess i tre faser  En idefase hvor dere utforsker og kartlegger veisøkers interesser i bredden, en utforskings – og læringsfase hvor dere utforsker ulike aktuelle alternativer som er innenfor disse interesseområdene og en valgfase hvor dere bestemmer veisøkers personlige vurderingskriterier for valg og gjør konkrete vurderinger opp mot disse for å lande valget. De delene som er enklest å ta i bruk med veisøkerne i en vanlig karriereveiledningsprosess som gjelder valg av skole, studie, yrker eller jobb er delen «spørsmål» for å få en interessekode, «Interesseprofil» som viser fordelingen av interesser og delen «yrker og utdanninger», hvor veisøkerne kan utforske yrker og utdanninger, finne informasjon, via utdanning.no, Google og Youtube som de kan klippe ut og lime inn i kommentarfeltet nederst på siden for å ta vare på den. Bruk: "Spørsmål" + "Interesseprofil"+ "Yrker&utdanninger" Les mer om hvordan du bruker «spørsmål» "Interesseprofil" og «Yrker & utdanninger» inne på hjelpelinken på den enkelte side. Det kan hende dere er fornøyd med denne måten å bruke Karriereverktøy på, hvis dere føler at dere vil gjøre en mer systematisk vurdering av hva veisøker vil velge kan dere legge til og bruke delen «Mitt valg» Mitt valg Dersom veisøker har noen alternative jobber/yrker å velge mellom og problemstillingen er hva som skal velges av de alternativene kan dere går rett til «Mitt valg». Husk å skrive inn/velge de personlige vurderingskriteriene som er viktige for den enkelte og som er relevant i forhold til valg av yrker eller jobb.w Les mer om hvordan du bruker «Mitt valg» inne på hjelpelinken på den siden. Andre deler i Karriereverktøy du kan bruke i karriereveiledning: Det finnes også andre deler i Karriereverktøy du kan velge å bruke for å utforske interesser grundigere enn ved bare å ta de første spørsmålene: Interesseutforsking: -Når veisøker har lite språk på egne interesser eller om interessekoden er jevn og ikke noe peker seg spesiellt ut Les mer om hvordan du bruker «Interesseutforsking» inne på hjelpelinken på den siden. Fordypningspørsmål: -Når veisøker ønsker mer detaljert interesseutforsking. Fin å bruke dersom veisøker ønsker å utforske egne interesser mer detaljert. Fordelen er også at i Yrker&utdanninger får du mer avgrensede forslag. Les mer om hvordan du bruker «Fordypningsspørsmål» inne på hjelpelinken på den siden. Jobb og Karrieremestring Du kan også bruke Karriereverktøy det for å kartlegge og utvikle den Karrierekompetansen som er nødvendig for å mestre skolegang og studier eller jobb og karriere. Kartlegge karrierekompetanse: Dersom du følger opp veisøker i mestring av jobb, for eksempel i SE/IPS sammenheng bruker du dette til å kartlegge kritisk karrierekompetanse, hva veisøker ønsker og trenger å jobbe med for å mestre. Det er særlig kompetanseområdene 6. Digitale karriereferdigheter, 7.Jobbmestring, 9, Mestre livet for å takle, jobb skole og karriere, 10. Balansere livsroller, 11. Mestre omstilling og endring og 12 Livslang læring som er mest aktuelle å hente beskrivelser fra. Dersom du følger opp veisøker i mestring av skolegang eller studier, for eksempel som skolerådgiver/OT/PPT. Da bruker du dette til å kartlegge kritisk karrierekompetanse, hva veisøker ønsker og trenger å jobbe med for å mestre skolegang eller studier.  Det er kompetanseområde 8 - Skole og studiemestring som er mest aktuellt. Dersom utfordringen når det gjelder mestringen er mer av sosial karakter kan dere hente relevante temaer fra kompetanse 7. Jobbmestring.  Da  det kompetanseområdet inneholder detaljerte beskrivelser av sosiale ferdigheter som i stor grad er likt både for skolemestring og jobbmestring. Tilsammen gir de et svært helhetlig språk på hva som er nødvendig å jobbe med for å få til mestring av en skole eller studiesituasjon. Du kan bruke arbeidsbok til å utvikle mestringsstrategier på de områdene dere har kartlagt om dere ønsker. Les mer om hvordan du bruker «Karriereferdigheter» og «Arbeidsbok» inne på hjelpelinken på den enkelte side.

Last updated on Apr 19, 2024

Nivåtilpasning av Karriereverktøy: Grunnskole/vgs og/eller universitet/høyskole

Nå kan du skreddersy innholdet i Karriereverktøy  til den enkelte veisøker ved å tilpasse nivået i karriereverktøy mellom grunnskole/vgs nivået og Høyskole/universitets nivået. Innholdet i spørsmål, bildescreening og yrker og utdanninger tilpasser seg da det nivået. Du kan også velge hvor vidt veisøker skal ha tilgang til både yrker og utdanninger eller kun én av dem. Nivå-tilpasningen kan gjøres både på veisøkernivå og gruppe/klasse nivå. Om du veileder en jobbsøker i NAV regi uten høyere utdanning til ny jobb, velger du nivået grunnskole/vgs og kun yrker. Er du skolerådgiver på studiespesialiserende vgs velger du høyskole/universitetsnivået på yrker og utdanninger fordi det er det som er relevant når de skal gå videre i utdanningen. 🙂 Slik velger du nivå hos den enkelte veisøker: Først trykker du på navnet til veisøkeren (på startsiden). Deretter kommer du til oversikten over hva veisøkeren skal ha tilgang til i karriereverktøy: Under "Mitt valg" i denne oversikten finner du nivå-tilpasningsknappen. Trykker du på den får du valget mellom å velge en av alternativene, eller begge. Slik velger du på gruppe-nivå: Først trykker du på de tre prikkene helt til høyre på gruppeknappen: Deretter kommer det en drop-down meny hvor du trykker på "Tilpasninger": Deretter kommer du til denne siden hvor du ser valg av nivå på vegne av hele gruppen nederst på siden:

Last updated on Apr 19, 2024

Skifte språk i Karriereverktøy

Karriereverktøy finnes nå på engelsk og ukrainsk og vil fortløpende i løpet av høst 2023 komme på polsk, arabisk, somali, fransk og alle andre språk vi ønsker. Dette gjør at flerkulturelle og flyktninger får tilgang til karriereveiledning på deres eget språk. Karriereverktøy kan brukes på ulike språk både for veileder og veisøker. Du kan velge om begge skal ha det på samme språk, eller bare veileder, eller bare veisøker. Slik skifter du språk: For veisøker - Da vil valgte språk vises for veisøker på veisøkertilgangen via link i epost. Gå inn på en veisøker og finn språk menyen til oppe til venstre på siden: Derfra kan du endre språket fra Norsk til Engelsk og tilbake. Om løsningen: Nå får du Karriereverktøy på ulike språk - i første omgang engelsk. Oversettingen av yrkene og utdanningene er kvalitetssikret. Løsningen er rett-frem-enkel. Men det er noen spesielle temaer som har dukket opp knyttet til linker for Karriereinformasjon i yrker og utdanninger. For yrkeslisten har vi gjort det slik at systemet oversetter utdanning.no til engelsk, google og youtube linkene sendes til engelske søketreff for generell orientering om innhold i yrker. "jobs" linken fører til ledige jobber i Norge på finn.no, der kommer oversikten over ledige jobber opp på engelsk, men om man klikker videre på stillingsannonsene kommer de på norsk. For utdanningslisten på videregående nivå fører vilbli linken til engelsk beskrivelse av utdanninger. Google søket og youtubesøket på videregående og høyskolenivået fører til treff på norske sider, fordi utdanningsinformasjon er mer kontekstuellt / landsspesifikk og at det derfor ikke er relevant med engelske søketreff - men det klarer vi foreløpig ikke å få til en løsning på oversettelse på så her er det bare å kjøre google translate på hele sidene som kommer opp - og lære opp veisøker i hvordan gjøre det: Her ser du hvordan du enkelt installerer google translate plugin i Chrome, slik at du bare klikker på en knapp for å oversette en hel side. Slik gjør du det: https://www.youtube.com/watch?v=Tc_HAhrPq6g Når du printer ut rapport kommer den som default ut på det språket som er angitt for veisøker, men du endrer også enkelt hvilket språk du vil ha rapporten på i popupen som kommer opp når du skal printe ut rapporten.

Last updated on Apr 19, 2024