Hjem Startside veisøker Hvilke deler i Karriereverktøy skal jeg bruke når?

Hvilke deler i Karriereverktøy skal jeg bruke når?

Last updated on Apr 19, 2024

Hvilke deler i Karriereverktøy skal jeg bruke når? - du definerer hvilke deler av Karriereverktøy du vil gi tilgang til , det kan du gjøre for alle veisøkerne i en gruppe, eller du kan gjøre det for den enkelte veisøker.

Gi tilgang til den enkelte veisøker ved å hake av ved siden av knappene øverst på nettsiden. De som er haket av har veisøker tilgang til.

Gi tilgang til alle veisøkerne i en gruppe ved å klikke på nedtrekksmenyen helt til høyre i startside/gruppeoversikt

Bruke Karriereverktøy til Karriereveiledning

Karriereveiledning  med Karriereverktøy er en prosess i tre faser  En idefase hvor dere utforsker og kartlegger veisøkers interesser i bredden, en utforskings – og læringsfase hvor dere utforsker ulike aktuelle alternativer som er innenfor disse interesseområdene og en valgfase hvor dere bestemmer veisøkers personlige vurderingskriterier for valg og gjør konkrete vurderinger opp mot disse for å lande valget.

De delene som er enklest å ta i bruk med veisøkerne i en vanlig karriereveiledningsprosess som gjelder valg av skole, studie, yrker eller jobb er delen «spørsmål» for å få en interessekode, «Interesseprofil» som viser fordelingen av interesser og delen «yrker og utdanninger», hvor veisøkerne kan utforske yrker og utdanninger, finne informasjon, via utdanning.no, Google og Youtube som de kan klippe ut og lime inn i kommentarfeltet nederst på siden for å ta vare på den.

Bruk: "Spørsmål" + "Interesseprofil"+ "Yrker&utdanninger"

Les mer om hvordan du bruker «spørsmål» "Interesseprofil" og «Yrker & utdanninger» inne på hjelpelinken på den enkelte side.

Det kan hende dere er fornøyd med denne måten å bruke Karriereverktøy på, hvis dere føler at dere vil gjøre en mer systematisk vurdering av hva veisøker vil velge kan dere legge til og bruke delen «Mitt valg»

Mitt valg

Dersom veisøker har noen alternative jobber/yrker å velge mellom og problemstillingen er hva som skal velges av de alternativene kan dere går rett til «Mitt valg». Husk å skrive inn/velge de personlige vurderingskriteriene som er viktige for den enkelte og som er relevant i forhold til valg av yrker eller jobb.w

Les mer om hvordan du bruker «Mitt valg» inne på hjelpelinken på den siden.

Andre deler i Karriereverktøy du kan bruke i karriereveiledning:

Det finnes også andre deler i Karriereverktøy du kan velge å bruke for å utforske interesser grundigere enn ved bare å ta de første spørsmålene:

Interesseutforsking:

-Når veisøker har lite språk på egne interesser eller om interessekoden er jevn og ikke noe peker seg spesiellt ut

Les mer om hvordan du bruker «Interesseutforsking» inne på hjelpelinken på den siden.

Fordypningspørsmål:

-Når veisøker ønsker mer detaljert interesseutforsking.

Fin å bruke dersom veisøker ønsker å utforske egne interesser mer detaljert. Fordelen er også at i Yrker&utdanninger får du mer avgrensede forslag.

Les mer om hvordan du bruker «Fordypningsspørsmål» inne på hjelpelinken på den siden.

Jobb og Karrieremestring

Du kan også bruke Karriereverktøy det for å kartlegge og utvikle den Karrierekompetansen som er nødvendig for å mestre skolegang og studier eller jobb og karriere.

Kartlegge karrierekompetanse:

Dersom du følger opp veisøker i mestring av jobb, for eksempel i SE/IPS sammenheng bruker du dette til å kartlegge kritisk karrierekompetanse, hva veisøker ønsker og trenger å jobbe med for å mestre. Det er særlig kompetanseområdene 6. Digitale karriereferdigheter, 7.Jobbmestring, 9, Mestre livet for å takle, jobb skole og karriere, 10. Balansere livsroller, 11. Mestre omstilling og endring og 12 Livslang læring som er mest aktuelle å hente beskrivelser fra.

Dersom du følger opp veisøker i mestring av skolegang eller studier, for eksempel som skolerådgiver/OT/PPT. Da bruker du dette til å kartlegge kritisk karrierekompetanse, hva veisøker ønsker og trenger å jobbe med for å mestre skolegang eller studier.  Det er kompetanseområde 8 - Skole og studiemestring som er mest aktuellt.

Dersom utfordringen når det gjelder mestringen er mer av sosial karakter kan dere hente relevante temaer fra kompetanse 7. Jobbmestring.  Da  det kompetanseområdet inneholder detaljerte beskrivelser av sosiale ferdigheter som i stor grad er likt både for skolemestring og jobbmestring. Tilsammen gir de et svært helhetlig språk på hva som er nødvendig å jobbe med for å få til mestring av en skole eller studiesituasjon.

Du kan bruke arbeidsbok til å utvikle mestringsstrategier på de områdene dere har kartlagt om dere ønsker.

Les mer om hvordan du bruker «Karriereferdigheter» og «Arbeidsbok» inne på hjelpelinken på den enkelte side.