Hjem Arbeidsbok

Arbeidsbok

By Edvard Motzfeldt and 1 other
9 articles

Arbeidsbok – teknisk

I veisøkers arbeidsbok kan du lage nye arbeidsbøker , redigere og importere nye arbeidsbøker for en enkelt veisøker. Ved å klikke på «Mine arbeidsbøker» ser du hvilke arbeidsbøker veisøkeren har tilgang til Ved å klikke på «lag ny arbeidsbok» kan du lage en arbeidsbok fra bunnen av sammen med veisøker. Ved å klikke på «importer arbeidsbok» henter du arbeidsbøker som er laget på forhånd inn til veisøker NB: Veisøker har på sin innlogging ikke tilgang til å importere arbeidsbøker, bare bruke de som veileder har gitt tilgang til Lage ny arbeidsbok Klikk på lag ny arbeidsbok og skriv in navnet på arbeidsboken og en beskrivelse av hva arbeidsboken dreier seg om Så legger du til oppgaver Skriv inn navnet på oppgaven Deretter legger du til de deloppgavene du vil ha inn under oppgaven ved å klikke på Deloppgaver + Skriv inn teksten i deloppgaven, lim inn lenker fra internett, skriv hva veisøker skal utføra av oppgaver og klipp på knapppen legg til deloppgave Deloppgaven legger seg da inn: Klikk på blyanttegnet Klikk på kommentarfelt knappen Så legges det inn et skrivefelt som er selvlagrende som veisøker kan besvare spørsmål, gjøre oppgaver i Skrivefeltet er redigerbart, sett markøren i skrivefeltet så kan du redigere skriftstørrelse, sette i tabeller osv. Du kan flytte deloppgavene opp og ned ved å klikke og dra på denne utenfor navnet på deloppgaven: Du kan flytte oppgavene opp og ned ved å klikke på samme type knapp utenfor navnet på oppgavene Slette Arbeidsbok Du sletter enkelt arbeidsboken ved å klikke på piltegnet og slett arbeidsbok. Lagre Arbeidsbok for gjenbruk Du lagrer enkelt arbeidsboken ved å klikke på piltegnet og klikke lagre. Hvis vil lagre den for gjenbruk klikker arbeidsbenk klikker du på lagre som arbeidsbokmal Da får du opp spørsmål om du vil lagre den på deg selv eller om du vil lagre den på bedriften din – slik at andre veiledere på bedriften også får tilgang til den (NB for å få mulighete til å lagre arbeidsbøker på bedriften veileder være administrator, bare send mail til arne.svendsrud@karriereverktoy.no) om du trenger tilgang til å gjøre dette.) Importer arbeidsbok Du kan importere ferdiglagde arbeidsbøker og arbeidsbøker du har lagret selv ved å klikke på denne knappen Da får du opp denne siden I fanen øverst velger du om du vil se dine egne arbeidsbøker, Bedriftens felles arbeidsbøker eller eksempelarbeidsbøker fra Karriereverktøy Til venstre ser du at du kan filtrere hvilke arbeidsbøker du vil se, Du kan filtrere på: Karriereverktøy interne arbeidsbøker, Karrierekompetanser, ungdomskole. Videregående og flerkulturelle arbeidsbøker Selv om du importerer en arbeidsbok kan du redigere og skreddersy den til den enkelte veisøker etter at den er importert. Administrere arbeidsbøker – veileders arbeidsbenk Vær i gruppeoversikten/startsiden Klikk på ikonet/bildet av veileder øverst til høyre Velg "Dine arbeidsbøker" Da kommer du inn på din arbeidsbenk hvor arbeidsbøker du har lagret på deg selv samles, her kan du redigere videre på de og opprette nye Administrere arbeidsbøker – Bedriftens arbeidsbenk Dersom du vil lage/redigere arbeidsbøker som alle veiledere i bedriften skal ha tilgang til gjør du det slik: Det er bare administratorer på abonnementet som kan lage og lagre arbeidsbøker slik at de kan importeres fra alle veilederne i bedriften. Si fra til arne.svendsrud@karriereverktoy.no om du trenger slik adm tilgang. Vær på startsiden/gruppeoversikten Klikk på tannhjulikonet Klikk på denne Da kommer du inn på bedriftens arbeidsbenk hvor arbeidsbøker lagret på bedriften samles, her kan du redigere videre på de og opprette nye Arbeidsbøkene i Karriereverktøy er organisert i mapper. Når du klikker på en mappe ser du hvilke arbeidsbøker som ligger i den. Mappene fungerer som en filtrering. Hvis du ikke har klikket på noen ser du alle arbeidsbøkene. Du kan også klikke på flere samtidig. Om du ikke klikker på noen mapper ser du alle arbeidsbøkene som ligger i alle mappene. Du kan systematisere og lagre arbeidsbøkene for bedriften i mapper. Standardmappene følger inndelingen i karrierekompetanser fra 1-14. Bedriften kan legge inn sin egen metodikk i de mappene.  Men du kan også legge til egne mapper. Du har 2 nivåer av mapper du kan operere med, for eksempel kan du ha en mappe som heter jobbsøkekurs, så kan du ha undermapper som heter cv, jobbsøk osv hvor de ulike arbeidsbøkene ligger.

Last updated on Apr 19, 2024

Arbeidsbok oversikt veisøkere – oversikt over alle arbeidsbøker i en gruppe

Arbeidsbok veisøkere er en oversikt over arbeidsbøkene til alle veisøkerne i gruppen. Her kan du holde oversikt over innholdet og fremdriften i gjennomføringen av innholdet i arbeidsbøkene til alle veisøkerne dine. du kan også legge inn arbeidsbøker for hele gruppen eller for enkeltveisøkere i gruppen her.  Hvis du og veisøker bruker arbeidsbøker som samarbeidsverktøy for gjennomføring vil du sitte med full oversikt, noe som vil gjøre det lett for deg å følge opp den enkelte. Her kan du også endre og redigere på arbeidsbøker til alle veisøkerne i gruppen. Du kan velge mellom åpen og lukket visning. I lukket visning ser du overskriften på temaene men i åpen visning ser du også innholdet i de enkeltes arbeidsbøker. Klikk på de tre prikkene helt til høyre for gruppen du vil se på arbeidsbøkene til, klikk på arbeidsbokoversikt veisøkere. Da kommer du til en oversiktside hvor alle arbeidsbøkene til veisøkerne i gruppen kommer i rekkefølge nedover Ved å klikke på knappen veksle visning øverst kan du velge om arbeidsbøkene skal vises på "overskriftsnivå" eller om om du vil ha "Åpne Alle" hvor også innholdet i den enkeltes arbeidsbøker vises. Her ser du arbeidsbøkene i åpen visning: Du kan også legge inn arbeidsbøker for en hel gruppe her. Det gjør du ved å importere en arbeidsbok fra "dine arbeidsbøker" eller fra "bedriftens arbeidsbøker ved å klikke på importer arbeidsbok Du kan også arbeide direkte i den enkeltes arbeidsbøker. Det gjør du ved å klikke på knapper til høyre for veisøkers navn. Her kan du redigere i eksisterende arbeidsbøker, lage en ny arbeidsbok , importere arbeidsbøker og velge hvilke arbeidsbøker som skal vises ved å klikke på knappen arbeidsbok

Last updated on Apr 19, 2024

Veiledning med arbeidsbok

"Her finner du arbeidsbøker med oppgaver du skal arbeide med. De ulike arbeidsbøkene veilederen din har gitt deg tilgang til finner du under “mine arbeidsbøker”. Jobb med den du skal etter avtale med veileder. Hak av for den du vil ha aktiv på arbeidsbenken. Etterhvert som du er ferdig med arbeidsoppgavene haker du av i boken til venstre for oppgaven." Du kan bruke arbeidsbøker i Karriereverktøy til å jobbe med å utvikle karriereferdigheter. Du kan også lage interne arbeidsbøker - dvs. arbeidsbøker med oppskrifter på hvordan du vil veisøkere skal bruke de ulike delene i Karriereverktøy. Arbeidsbøkene kan lagres på ulike nivåer: Du kan lage arbeidsbøker i den enkelte veisøker, du kan lagre de som  veileders arbeidsbøker: som du kan gjenbruke for deg selv.  Du kan også lagre de på bedriften slik at de blir tilgjengelige for alle veilederne på bedriften. Vi kan også koble sammen  ulike bedrifter som får tilgang til felles arbeidsbøker – Et fylke kan for eksempel legge ut arbeidsbøker som kan brukes av rådgivere ved alle vgs i fylket. – ta kontakt om du ønsker dette. –Arbeidsbøker i Karriereverktøy er et «modulsystem», nesten som legoklossprinsippet hvor du bygger opp innholdet slik du vil. I dag bruker vi mennesker internett til å lære. Vi bruker youtube og Google. Det er nesten vanskelig å forestille seg hvordan vi lærte før vi fikk tilgang til de kildene. Karriereveiledning er blended guidance. En blend mellom internett og refleksjoner. I karriereveiledning er det ikke et spørsmål om du skal bruke internett som veileder, det er spørsmål om hvordan du skal bruke det. Karriereverktøy bruker du de beste læringsressursene og integerer de sammen med lærings og refleksjonsoppgaver.  Nettets forbannelse er er jo overfloden av info. Det løser du ved at du finner de nettressursene som er mest egnet til å gi læring. Hvem er de mest effektive karriereveilederne nå, jo det er de som finner de beste og mest relevante læringsressursene på nett og relevantgjøre det for veisøkerne. Dvs.  lager de beste refleksjonsoppgavene til de og kjører de beste prosessene sammen med veisøker... Karriereferdigheter består av holdninger, kunnskap og ferdigheter/mestringsstrategier. Som en hovedregel handler arbeid med å utvikle karriereferdigheter også om oppgaver som gir refleksjon og læring på de samme områdene. Som en hovedregel bør arbeidsbøker starte med oppgaver/kapitler som går på holdninger/kunnskap, deretter kapitler på mestring, for eksempel slik: Oppgave 1: Hva bør man tåle av konflikter i arbeidslivet? Oppgave 2: Dine mestringsstrategier på å takle konflikter på jobb Dersom man ikke først har kunnskap og holdninger om et tema vil ofte forståelsen og motivasjonen til å utvikle ferdigheter mangle. Eller veisøker vil få aktiv motstand, for eksempel tolke prosessen som kritikk. For å være motivert til å jobbe med egne ferdigheter i konflikthåndtering må man først ha utviklet holdninger om at konflikt er normalt og hva det er forventet at vi bør tåle og hva det er forventet at vi bør kunne utvikle mestringsstrategier på. Du har 2 nivåer du kan bruke for å komponere arbeidsbøker. Oppgaver og deloppgaver. Oppgavene kan sees på som kapitlene i arbeidsboken og deloppgavene kan sees på som innholdet i kapitlene. Oppgave 1: Hva bør man tåle av konflikter i arbeidslivet? Deloppgave 1:-Se denne: http://www.idebanken.org/innsikt/artikler/konflikthandtering , Hva er 5 kjennetegn på god konflikthåndtering, skriv i hele setninger i  kommentarfelt nedenfor. Deloppgave 2: -Se denne: https://www.nito.no/lonn-arbeidsliv-lonnskalkulator/alle-temasider-om-lonn-og-arbeidsliv/konflikthandtering/, hva er arbeidstakers ansvar i konflikter, nevn 5 punkter, skriv i kommentarfelt under. Oppgave 2: Dine mestringsstrategier på å takle konflikter på jobb Deloppgave 1: -Se denne: https://www.nito.no/lonn-arbeidsliv-lonnskalkulator/alle-temasider-om-lonn-og-arbeidsliv/konflikthandtering/, skriv ned hvilke fremgangsmåter du har lyst til å forsøke, i kommentarfeltet nedenfor Det er mange måter å lage oppgaver på i en arbeidsbok, men et basic oppsett er dette: –1 .Instruksjon:  se denne. 2. legg inn en læringsressurs, for eksempel link til en artikkel eller youtube snutt, 3. Legg inn en refleksjonsoppgave, hva hva lærte du? Eller hvilke tips vil du prøve? 4. Legg inn et kommentar felt hvor veisøker kan skrive og besvare oppgaven Hva er en god refleksjonsoppgave i en arbeidsbok? Det er en oppgave som sikrer at veisøker tenker, reflekterer og lærer Dårlig refleksjonsoppgave:  Se denne: http://www.idebanken.org/innsikt/artikler/konflikthandtering , Hva synes du? God refleksjonsoppgave: Se denne: http://www.idebanken.org/innsikt/artikler/konflikthandtering , Hva er 5 kjennetegn på god konflikthåndtering, skriv i hele setninger i  kommentarfelt nedenfor. Den siste er bedre fordi den hjelper veisøker til konkretisere og veileder ser om oppgaven er gjort, om artikkelen er arbeidet skikkelig med, om det har skjedd noe læring og hva kvaliteten på læringen er. Hva er gode læringsressurser? Den digitale tidsalder har gjort noe drastisk med vår toleranse for å holde ut kjedelig stoff. Har du forsøkt å se en film du synes var veldig kjapp og spennende fra 80 tallet? ser du den i dag holder den nesten ikke på oppmerksomheten. Prøv å få et barn av i dag til å se Portveien 2, det vil du neppe klare. Det går for sakte. En god regel er at om videosnutten eller artikkelen ikke holder på oppmerksomheten din holder neppe på oppmerksomheten til veisøker heller. Oppsummert kan vi si at gode arbeidsbøker som gir utvikling av karriereferdigheter er preget av at de har 1. Gode læringsressurser, 2. Formuleringene er korte og presise, 3. De er selvforklarende og handlingsdrivende - bare ved å lese teksten alene bør veisøker skjønne hva det er og hva han skal gjøre, uten å i prinsippet trenge noen ytterligere forklaring fra veileder 4. Teksten må inneholde alle elementer fra A-Å, dvs beskrive alle punkter som skal gjennomføres/læres – og hvis man gjennomfører det så fører det med stor sannsynlighet til læring/løsning.

Last updated on Jun 26, 2023

Arbeidsbok oversikt veisøkere - oversikt over alle arbeidsbøker i en gruppe

Arbeidsbok veisøkere er en oversikt over arbeidsbøkene til alle veisøkerne i gruppen. Her kan du holde oversikt over innholdet og fremdriften i gjennomføringen av innholdet i arbeidsbøkene til alle veisøkerne dine. du kan også legge inn arbeidsbøker for hele gruppen eller for enkeltveisøkere i gruppen her.  Hvis du og veisøker bruker arbeidsbøker som samarbeidsverktøy for gjennomføring vil du sitte med full oversikt, noe som vil gjøre det lett for deg å følge opp den enkelte. Her kan du også endre og redigere på arbeidsbøker til alle veisøkerne i gruppen. Du kan velge mellom åpen og lukket visning. I lukket visning ser du overskriften på temaene men i åpen visning ser du også innholdet i de enkeltes arbeidsbøker. Klikk på nedtrekksmeny helt til høyre for gruppen du vil se på arbeidsbøkene til, klikk på arbeidsbokoversikt. Da kommer du til en oversiktside hvor alle arbeidsbøkene til veisøkerne i gruppen kommer i rekkefølge nedover Ved å klikke på knappen veksle visning øverst kan du velge om arbeidsbøkene skal vises på "overskriftsnivå" eller om om du vil ha "åpne visning" hvor også innholdet i den enkeltes arbeidsbøker vises. Her ser du arbeidsbøkene i åpen visning Du kan også legge inn arbeidsbøker for en hel gruppe her. Det gjør du ved å importere en arbeidsbok fra "dine arbeidsbøker" eller fra "bedriftens arbeidsbøker ved å klikke på importer arbeidsbok Du kan også arbeide direkte i den enkeltes arbeidsbøker. Det gjør du ved å klikke på knapper til høyre for veisøkers navn. Her kan du redigere i eksisterende arbeidsbøker, lage en ny arbeidsbok , importere arbeidsbøker og velge hvilke arbeidsbøker som skal vises ved å klikke på knappen arbeidsbok

Last updated on Apr 19, 2024

Arbeidsbøker som utvikling av «best practise» i en bedrift

Med arbeidsbokdelen i Karriereverktøy har bedriften en læringsplattform og et effektivt virkemiddel for å beskrive, samle og dele veiledningsmetodikk/best practise innen en bedrift. Det er effektivt fordi metodikken som alle veiledere kan/bør bruke er tilgjengelig i et felles arbeidsverktøy som alle veilederne i bedriften bruker og som samtidig er samarbeidsverktøyet med veisøkerne. I det øyeblikket bedriften har lagt ut en arbeidsbok er den tilgjengelig der den skal brukes - sammen med veisøker. Det blir samtidig et effekt virkemiddel for veiledere for å dele på egen praksis, lære av hverandre og videreutvikle kvaliteten på veiledningspraksisen til den enkelte veileder. Ved at den enkelte veileder synliggjør egen praksis i form av arbeidsbøker som lett kan vises bort og deles med andre blir det enkelt å lære av hverandre og videreutvikle en god praksis. Veiledere i bedriften kan sette seg sammen og lage bedriftsvise arbeidsbøker som representerer den praksisen en bedrift ønsker å stå for og som skal være tilgjengelig for alle veilederne i bedriften. - se artikkelen Bedriftens Arbeidsbøker om hvordan dere kan lage slike. Innholdet i disse kan kontinuerlig forbedres og utvikles i tråd med erfaringer, på den måten ligger alltid siste versjon tilgjengelig for veilederne. Hvis man er et konsern bestående av flere forskjellige enheter som ønsker en felles arbeidsmetodikk kan man gjøre disse malene tilgjengelig for de ulike bedrifter i konsernet. Dette kan for eksempel være et fylke som velger å utarbeide felles arbeidsbøker for ulike trinn og retninger i VGS. De arbeidsbøker som da fremkommer vil være resultat av workshops gjennomført av mange skoler i felleskap, eller utvalgte "eksperter" som har jobbet lengre og grundigere med dette enn det den enkelte rådgiver har tid til.  Eller det kan være attføringskonsern, for eksempel Fretex som ønsker å ha en felles metodikk for gjennomføring av Supported Employment i sine ulike avdelinger. -  Se artikkelen  dele arbeidsbøker mellom abonnenter. Denne måten å dele metodikk kan føre til radikal kvalitetsheving på  karriereveiledningen ved at best practise effektiv kan utvikles og spres på effektive måter. Hvem vil bli best i karriereveiledning i Norge fremtiden? Spørsmålet er ikke om man bruker Karriereverktøy eller ikke, for det gjør de fleste,  men det er de som som utvikler best practise, er best til å beskrive og utarbeide gode arbeidsbøker og de som er mest effektive til å spre praksisen i organisasjonen og kontinuerlig videreutvikle den i tråd med erfaringer og ny kunnskap på fagfeltet som hele tiden kommer til. På denne måten blir bedriftens signatur, bedriftens arvesølv, bedriftens "konkurransefortrinn" denne kunnskapsbasen. Det som enhver tid står beskrevet som praksis inne i arbeidsbøkene er bedriftens kunnskapsbase og operative veiledningspraksis. Dette vil gjøre at det blir lettere å ta vare på kunnskap om veiledere slutter ved at alle "legger inn" kunnskapen i form av arbeidsbøker som deles med andre veiledere, det gjør det lettere å opprettholde kontinuitet i kunnskap og praksis også om man har organisasjoner med utskifting av personale.

Last updated on Jun 26, 2023

Arbeidsbøker på bedriftsnivå - som kan deles av alle veiledere i bedriften

Administrere arbeidsbøker på bedriftsnivå – Bedriftens arbeidsbenk Dersom du vil lage/redigere arbeidsbøker som alle veiledere i bedriften skal ha tilgang til gjør du det slik: Det er bare administratorer på abonnementet som kan lage og lagre arbeidsbøker slik at de kan importeres fra alle veilederne i bedriften. Si fra til arne.svendsrud@karriereverktoy.no om du trenger slik adm tilgang. Vær på startsiden/gruppeoversikten Klikk på tannhjulikonet Klikk på denne Da kommer du inn på bedriftens arbeidsbenk hvor arbeidsbøker lagret på bedriften samles, her kan du redigere videre på de og opprette nye Arbeidsbøkene i Karriereverktøy er organisert i mapper. Når du klikker på en mappe ser du hvilke arbeidsbøker som ligger i den. Mappene fungerer som en filtrering. Hvis du ikke har klikket på noen ser du alle arbeidsbøkene. Du kan også klikke på flere samtidig. Om du ikke klikker på noen mapper ser du alle arbeidsbøkene som ligger i alle mappene. Du kan systematisere og lagre arbeidsbøkene for bedriften i mapper. Standardmappene følger inndelingen i karrierekompetanser fra 1-14. Bedriften kan legge inn sin egen metodikk i de mappene.  Men du kan også legge til egne mapper. Du har 2 nivåer av mapper du kan operere med, for eksempel kan du ha en mappe som heter jobbsøkekurs, så kan du ha undermapper som heter cv, jobbsøk osv hvor de ulike arbeidsbøkene ligger.ids

Last updated on Apr 19, 2024