Hjem Arbeidsbok Arbeidsbok – teknisk

Arbeidsbok – teknisk

Last updated on Apr 19, 2024

I veisøkers arbeidsbok kan du lage nye arbeidsbøker , redigere og importere nye arbeidsbøker for en enkelt veisøker.

Ved å klikke på «Mine arbeidsbøker» ser du hvilke arbeidsbøker veisøkeren har tilgang til

Ved å klikke på «lag ny arbeidsbok» kan du lage en arbeidsbok fra bunnen av sammen med veisøker.

Ved å klikke på «importer arbeidsbok» henter du arbeidsbøker som er laget på forhånd inn til veisøker

NB: Veisøker har på sin innlogging ikke tilgang til å importere arbeidsbøker, bare bruke de som veileder har gitt tilgang til

Lage ny arbeidsbok

Klikk på lag ny arbeidsbok og skriv in navnet på arbeidsboken og en beskrivelse av hva arbeidsboken dreier seg om

Så legger du til oppgaver

Skriv inn navnet på oppgaven

Deretter legger du til de deloppgavene du vil ha inn under oppgaven ved å klikke på Deloppgaver +

Skriv inn teksten i deloppgaven, lim inn lenker fra internett, skriv hva veisøker skal utføra av oppgaver og klipp på knapppen legg til deloppgave

Deloppgaven legger seg da inn:

Klikk på blyanttegnet

Klikk på kommentarfelt knappen

Så legges det inn et skrivefelt som er selvlagrende som veisøker kan besvare spørsmål, gjøre oppgaver i

Skrivefeltet er redigerbart, sett markøren i skrivefeltet så kan du redigere skriftstørrelse, sette i tabeller osv.

Du kan flytte deloppgavene opp og ned ved å klikke og dra på denne utenfor navnet på deloppgaven:

Du kan flytte oppgavene opp og ned ved å klikke på samme type knapp utenfor navnet på oppgavene

Slette Arbeidsbok

Du sletter enkelt arbeidsboken ved å klikke på piltegnet og slett arbeidsbok.

Lagre Arbeidsbok for gjenbruk

Du lagrer enkelt arbeidsboken ved å klikke på piltegnet og klikke lagre. Hvis vil lagre den for gjenbruk klikker arbeidsbenk klikker du på lagre som arbeidsbokmal

Da får du opp spørsmål om du vil lagre den på deg selv eller om du vil lagre den på bedriften din – slik at andre veiledere på bedriften også får tilgang til den (NB for å få mulighete til å lagre arbeidsbøker på bedriften veileder være administrator, bare send mail til arne.svendsrud@karriereverktoy.no) om du trenger tilgang til å gjøre dette.)

Importer arbeidsbok

Du kan importere ferdiglagde arbeidsbøker og arbeidsbøker du har lagret selv ved å klikke på denne knappen

Da får du opp denne siden

I fanen øverst velger du om du vil se dine egne arbeidsbøker, Bedriftens felles arbeidsbøker eller eksempelarbeidsbøker fra Karriereverktøy

Til venstre ser du at du kan filtrere hvilke arbeidsbøker du vil se, Du kan filtrere på: Karriereverktøy interne arbeidsbøker, Karrierekompetanser, ungdomskole. Videregående og flerkulturelle arbeidsbøker

Selv om du importerer en arbeidsbok kan du redigere og skreddersy den til den enkelte veisøker etter at den er importert.

Administrere arbeidsbøker – veileders arbeidsbenk

Vær i gruppeoversikten/startsiden

Klikk på ikonet/bildet av veileder øverst til høyre

Velg "Dine arbeidsbøker"

Da kommer du inn på din arbeidsbenk hvor arbeidsbøker du har lagret på deg selv samles, her kan du redigere videre på de og opprette nye

Administrere arbeidsbøker – Bedriftens arbeidsbenk

Dersom du vil lage/redigere arbeidsbøker som alle veiledere i bedriften skal ha tilgang til gjør du det slik:

Det er bare administratorer på abonnementet som kan lage og lagre arbeidsbøker slik at de kan importeres fra alle veilederne i bedriften. Si fra til arne.svendsrud@karriereverktoy.no om du trenger slik adm tilgang.

Vær på startsiden/gruppeoversikten

Klikk på tannhjulikonet

Klikk på denne

Da kommer du inn på bedriftens arbeidsbenk hvor arbeidsbøker lagret på bedriften samles, her kan du redigere videre på de og opprette nye

Arbeidsbøkene i Karriereverktøy er organisert i mapper.

Når du klikker på en mappe ser du hvilke arbeidsbøker som ligger i den. Mappene fungerer som en filtrering. Hvis du ikke har klikket på noen ser du alle arbeidsbøkene. Du kan også klikke på flere samtidig. Om du ikke klikker på noen mapper ser du alle arbeidsbøkene som ligger i alle mappene.

Du kan systematisere og lagre arbeidsbøkene for bedriften i mapper. Standardmappene følger inndelingen i karrierekompetanser fra 1-14. Bedriften kan legge inn sin egen metodikk i de mappene.  Men du kan også legge til egne mapper.

Du har 2 nivåer av mapper du kan operere med, for eksempel kan du ha en mappe som heter jobbsøkekurs, så kan du ha undermapper som heter cv, jobbsøk osv hvor de ulike arbeidsbøkene ligger.