Hjem Arbeidsbok Veiledning med arbeidsbok

Veiledning med arbeidsbok

Last updated on Jun 26, 2023

"Her finner du arbeidsbøker med oppgaver du skal arbeide med. De ulike arbeidsbøkene veilederen din har gitt deg tilgang til finner du under “mine arbeidsbøker”. Jobb med den du skal etter avtale med veileder. Hak av for den du vil ha aktiv på arbeidsbenken. Etterhvert som du er ferdig med arbeidsoppgavene haker du av i boken til venstre for oppgaven."

Du kan bruke arbeidsbøker i Karriereverktøy til å jobbe med å utvikle karriereferdigheter. Du kan også lage interne arbeidsbøker - dvs. arbeidsbøker med oppskrifter på hvordan du vil veisøkere skal bruke de ulike delene i Karriereverktøy.

Arbeidsbøkene kan lagres på ulike nivåer: Du kan lage arbeidsbøker i den enkelte veisøker, du kan lagre de som  veileders arbeidsbøker: som du kan gjenbruke for deg selv.  Du kan også lagre de på bedriften slik at de blir tilgjengelige for alle veilederne på bedriften. Vi kan også koble sammen  ulike bedrifter som får tilgang til felles arbeidsbøker – Et fylke kan for eksempel legge ut arbeidsbøker som kan brukes av rådgivere ved alle vgs i fylket. – ta kontakt om du ønsker dette.

–Arbeidsbøker i Karriereverktøy er et «modulsystem», nesten som legoklossprinsippet hvor du bygger opp innholdet slik du vil.

I dag bruker vi mennesker internett til å lære. Vi bruker youtube og Google. Det er nesten vanskelig å forestille seg hvordan vi lærte før vi fikk tilgang til de kildene.

Karriereveiledning er blended guidance. En blend mellom internett og refleksjoner. I karriereveiledning er det ikke et spørsmål om du skal bruke internett som veileder, det er spørsmål om hvordan du skal bruke det. Karriereverktøy bruker du de beste læringsressursene og integerer de sammen med lærings og refleksjonsoppgaver.  Nettets forbannelse er er jo overfloden av info. Det løser du ved at du finner de nettressursene som er mest egnet til å gi læring.

Hvem er de mest effektive karriereveilederne nå, jo det er de som finner de beste og mest relevante læringsressursene på nett og relevantgjøre det for veisøkerne. Dvs.  lager de beste refleksjonsoppgavene til de og kjører de beste prosessene sammen med veisøker...

Karriereferdigheter består av holdninger, kunnskap og ferdigheter/mestringsstrategier. Som en hovedregel handler arbeid med å utvikle karriereferdigheter også om oppgaver som gir refleksjon og læring på de samme områdene. Som en hovedregel bør arbeidsbøker starte med oppgaver/kapitler som går på holdninger/kunnskap, deretter kapitler på mestring, for eksempel slik:

Oppgave 1: Hva bør man tåle av konflikter i arbeidslivet?

Oppgave 2: Dine mestringsstrategier på å takle konflikter på jobb

Dersom man ikke først har kunnskap og holdninger om et tema vil ofte forståelsen og motivasjonen til å utvikle ferdigheter mangle. Eller veisøker vil få aktiv motstand, for eksempel tolke prosessen som kritikk. For å være motivert til å jobbe med egne ferdigheter i konflikthåndtering må man først ha utviklet holdninger om at konflikt er normalt og hva det er forventet at vi bør tåle og hva det er forventet at vi bør kunne utvikle mestringsstrategier på.

Du har 2 nivåer du kan bruke for å komponere arbeidsbøker. Oppgaver og deloppgaver. Oppgavene kan sees på som kapitlene i arbeidsboken og deloppgavene kan sees på som innholdet i kapitlene.

Oppgave 1: Hva bør man tåle av konflikter i arbeidslivet?

Deloppgave 1:-Se denne: http://www.idebanken.org/innsikt/artikler/konflikthandtering , Hva er 5 kjennetegn på god konflikthåndtering, skriv i hele setninger i  kommentarfelt nedenfor.

Deloppgave 2: -Se denne: https://www.nito.no/lonn-arbeidsliv-lonnskalkulator/alle-temasider-om-lonn-og-arbeidsliv/konflikthandtering/, hva er arbeidstakers ansvar i konflikter, nevn 5 punkter, skriv i kommentarfelt under.

Oppgave 2: Dine mestringsstrategier på å takle konflikter på jobb

Deloppgave 1: -Se denne: https://www.nito.no/lonn-arbeidsliv-lonnskalkulator/alle-temasider-om-lonn-og-arbeidsliv/konflikthandtering/, skriv ned hvilke fremgangsmåter du har lyst til å forsøke, i kommentarfeltet nedenfor

Det er mange måter å lage oppgaver på i en arbeidsbok, men et basic oppsett er dette:

–1 .Instruksjon:  se denne. 2. legg inn en læringsressurs, for eksempel link til en artikkel eller youtube snutt, 3. Legg inn en refleksjonsoppgave, hva hva lærte du? Eller hvilke tips vil du prøve? 4. Legg inn et kommentar felt hvor veisøker kan skrive og besvare oppgaven

Hva er en god refleksjonsoppgave i en arbeidsbok? Det er en oppgave som sikrer at veisøker tenker, reflekterer og lærer

Dårlig refleksjonsoppgave:  Se denne: http://www.idebanken.org/innsikt/artikler/konflikthandtering , Hva synes du?

God refleksjonsoppgave: Se denne: http://www.idebanken.org/innsikt/artikler/konflikthandtering , Hva er 5 kjennetegn på god konflikthåndtering, skriv i hele setninger i  kommentarfelt nedenfor.

Den siste er bedre fordi den hjelper veisøker til konkretisere og veileder ser om oppgaven er gjort, om artikkelen er arbeidet skikkelig med, om det har skjedd noe læring og hva kvaliteten på læringen er.

Hva er gode læringsressurser? Den digitale tidsalder har gjort noe drastisk med vår toleranse for å holde ut kjedelig stoff. Har du forsøkt å se en film du synes var veldig kjapp og spennende fra 80 tallet? ser du den i dag holder den nesten ikke på oppmerksomheten. Prøv å få et barn av i dag til å se Portveien 2, det vil du neppe klare. Det går for sakte. En god regel er at om videosnutten eller artikkelen ikke holder på oppmerksomheten din holder neppe på oppmerksomheten til veisøker heller.

Oppsummert kan vi si at gode arbeidsbøker som gir utvikling av karriereferdigheter er preget av at de har 1. Gode læringsressurser, 2. Formuleringene er korte og presise, 3. De er selvforklarende og handlingsdrivende - bare ved å lese teksten alene bør veisøker skjønne hva det er og hva han skal gjøre, uten å i prinsippet trenge noen ytterligere forklaring fra veileder 4. Teksten må inneholde alle elementer fra A-Å, dvs beskrive alle punkter som skal gjennomføres/læres – og hvis man gjennomfører det så fører det med stor sannsynlighet til læring/løsning.