Hjem Veiledning med Karriereverktøy i klasse/gruppe

Veiledning med Karriereverktøy i klasse/gruppe

By Edvard Motzfeldt
4 articles

Karriereverktøy/ RIASEC i samfunnsfaget

Karriereverktøy i samfunnsfag (Yrker på skolen min/arbeidsmarked): - Lærer presenterer RIASEC systemet for klassen (Alle elevene bør ha kjennskap til dette fra første klasse, dette er repetisjon) - I grupper på 3-5**:** Lag en liste over alle yrkene dere kan komme på som jobber på din skole. F.eks: musikklærer, rektor, kantinemedarbeider, kokk, norsklærer, renholdspersonell, sosialrådgiver, helsesøster, karriererådgiver osv. 1. Plasser de ulike yrkene innenfor RIASECkategorien dere mener dette yrket hører mest hjemme i. Plasser dem gjerne i to kategorier. 2. Diskuter i gruppa: Er det store forskjeller i antall yrker under hvert interesseområde? Er det for eksempel flere teoretiske yrker enn kreative yrker? Kan dette si noe om jobber det er stort behov for i samfunnet generelt? Sjekk ut antallet stillingsannonser for de ulike stillingene dere finner. Kan dere tenke dere til andre stillinger de ulike personene i yrkene på lista kan jobbe i? Bruk ressursene i yrkeslista i Wie! Wie i Samfunnsfag (arbeidsmarked) 1. Del elevene inn i grupper på 3-5. Forklar RIASEC systemet til klassen.Læreren deler ut ark med beskrivelse av de seks interessekategoriene i RIASEC systemet + relativt nye aviser med stillingsannonser i (både lokalaviser og landsdekkende aviser kan være aktuelt, men de må inneholde stillingsannonser) til gruppene.Be elevene ta med aviser med stillingsannonser hjemmefra. 2. Eller: 3. I gruppene: Plasser stillingsannonsene dere finner under den RIASECkategorien dere mener den hører mest hjemme i. Hvilke andre kategorier kunne stillingen også passet i? 4. Lag en plakat med en graf over hvordan de ulike stillingsannonsene fordeler seg på RIASEC systemet. Hvor mange stillingsannonser finner dere i hver interessekategori? Hvilken interessekategori har flest stillingsannonser? Hvilken har færrest? Hva tror dere det kommer av? Diskuter i gruppene. 5. 6. Hjemmelekse: Eleven skal fylle ut Spørsmålsdelen i Karriereverktøy. Etter å ha fylt ut spørsmålene skal eleven gå til Yrkeslisten og velge et yrke han/hun synes er interessant. ( Læreren gir instruksjoner om hvordan dette skal gjøres. Forklar også yrkeslistens muligheter flere, beskrivelse, utdanning, google, utdanningsnivå). 7. 8. I klasserommet med pc: Med utgangspunkt i yrket fra hjemmeleksen som eleven har funnet interessant: Kan du finne stillingsannonser for dette på finn.no? nav.no? eller google? Er det lett å få seg jobb med dette yrket? Finnes det muligheter i ditt nærområde? I din kommune? Lenger borte? Utenlands? 9. 10. Du kan klippe og lime lenker til teksten i stillingsannonsene inn i kommentarfeltet på WIE, og ellers skrive ned tanker du har rundt det du finner. 11. 12. Om du skulle bestemt deg for dette yrket. Skriv ned en handlingsplan med ulike handlingstrinn mot hvordan du kunne skaffe deg jobb..Jeg vil jobbe som pedagogisk leder i barnehage. Da må/kan jeg 13. F.eks: 14. Jobbe for å få gode nok karakterer til å komme inn på førskolelærerstudiet 15. Passe barn på fritiden for å få mer erfaring 16. Lese jevnt og trutt når jeg har kommet inn på studiet 17. Ta ekstrajobb som barnehageassistent 18. Lese stillingsannonser og søke jobb når jeg er ferdig med studiet..

Last updated on Jun 26, 2023

Karriereverktøy / RIASEC i historiefaget

1. Læreren forklarer RIASEC systemet i klasserommet. I tillegg til innholdet i kategoriene, forklar at Karriereverktøy er et system for å utforske egne interesser og finne yrker som kan passe interesseområdene til eleven. (10-15 min) Be eleven fylle ut spørsmålene og gi instruksjoner om hvordan dette skal gjøres. Forklar også yrker & utdanninger (filtreringer flere, beskrivelse, utdanning, google, utdanningsnivå). Etter å ha fylt ut spørsmålene skal eleven gå til Yrker&utdannigner og velge et yrke han/hun synes er interessant. eller: Etter en forklaring av RIASEC systemet og Karriereverktøy med vekt på spørsmålsdelen og yrkeslisten, skal eleven hjemme, før timen, timen ha fylt ut spørsmålsdelen I Wie. I tillegg skal eleven ha funnet et yrke som hun/han synes virker interessante i Yrkeslisten. eller: Forklar RIASEC systemet og be eleven plassere seg selv i de to kategoriene hun/han føler seg mest hjemme i. Gå deretter til yrkeslisten og finn et yrke som du synes virker interessant. 1. Med utgangspunkt i yrket du har valgt, finn ut: - Hvor gammelt er yrket? - Hvilke arbeidsoppgaver utføres i yrket i dag? - Hvilke arbeidsoppgaver ble utført for 100 år siden i det samme yrket? - Hva slags teknologi brukes i yrket i dag? For 50 år siden? For 100 år siden? Før det? - Hvordan har behovet for dette yrket i samfunnet forandret seg på 100 år? Driver flere eller færre med dette yrket i dag enn for 100 år siden? - 1. Lag en presentasjon/plakat med det du har funnet ut, og presenter i klasserommet. Dette kan også gjøres gruppevis, for eksempel kan yrker innen lignende RIASECkategori presenteres sammen, eller at flere elever går sammen om ett yrke.

Last updated on Jun 26, 2023

Karriereverktøy/ RIASEC i engelskfaget

Karriereverktøy i engelskfaget 1. Del inn elevene i grupper på 3-5. Del ut en liste over yrker på engelsk (lastes ned fra wie) og RIASEC beskrivelsesskjema på engelsk. 1. Be elevene plassere yrkene inn i riktig hovedkategori. Yrkene kan gjerne plasseres i flere kategorier om elevene ser hvilke kategorier de mener yrkene burde plasseres i. 2. I gruppene. Diskuter følgende på engelsk: Hvilke 2 kategorier synes du selv du kjenner deg mest hjemme i? Diskuter hvilke yrker som kan passe din RIASEC kode. Her er det også lov å bruke Yrkeslisten! 3. 4. Hjemmelekse: Eleven skal fylle ut Spørsmålsdelen i Karriereverktøy. Etter å ha fylt ut spørsmålene skal eleven gå til Yrkeslisten og velge et yrke han/hun synes er interessant. (Læreren gir instruksjoner om hvordan dette skal gjøres. Forklar også yrkeslistens muligheter flere, beskrivelse, utdanning, google, utdanningsnivå). 5. 6. 2. time utforsk et yrke: Med utgangspunkt i yrket eleven synes virker interessant: Finn ut hvilke arbeidsoppgaver som hører til yrket, hvilken utdanning som kreves, om det er stort behov for yrket på arbeidsmarkedet, lønnsnivå og andre opplysninger du synes er relevante om yrket. Skriv opplysningene i stikkordsform på engelsk. Bruk gjerne Yrkeslisten eller andre nettressurser. 7. - 3. Time. Del elevene inn i par, to og to. Elevene skal intervjue på engelsk for å få vite mer om yrket den andre personen har valgt. Den ene eleven skal late som om hun/han har jobbet i dette yrket en stund, og svare på spm fra den andre for eksempel. 1. How long have you been working in this profession? 2. What are typical work tasks in your profession? 3. What does a typical day look like in your job? 4. Where is your job located? 5. How long is a typical day for you? 6. What is the average salary? 7. What kind of education do you have? 8. How difficult/easy is it to get a job in your field? 9. Do you work mostly alone or in groups? 10. What are your colleagues like? 11. Osv.

Last updated on Jun 26, 2023

Karriereverktøy / RIASEC i matematikkfaget

RIASEC i matematikkfaget 1. Matematikklærer presenterer oppgaven og RIASEC systemet i klasserommet. For eksempel: ”I dag skal vi jobbe med å så hvordan matematikk brukes i ulike yrker. For å gjøre det bruker vi et system som kalles RIASEC systemet” Forklar kort om de 6 ulike RIASEC kategoriene. Spørsmål: ”Kan dere allerede nå tenke dere 2 interessekategorier dere føler dere hjemme i?” (ca 10 min). 2. Gi elevene ca 10 minutter til å diskutere med hverandre hvilken RIASEC kategori de hører hjemme i. Still åpne spørsmål for å utforske hva som gjør at de havner i de ulike kategoriene, for eksempel: Hvilke interesser har du innenfor den praktiske kategorien? Hvor lenge har du drevet med dette? Hvilke skolefag har dere som havner inn under din(e) interessekategorier? 1. Lærer presenterer: Faget matematikk brukes i alle yrker på ulike måter. Deler ut ark: Her ser dere noen yrker innenfor hver RIASEC kategori. Hvordan brukes matematikkfaget i de ulike yrkene? (Om ønskelig kan læreren selv også sette opp andre yrker). Elevene skal diskutere dette i gruppene og fylle inn på hver sitt ark. Det er lov å bruke yrkeslisten og/eller andre nettressurser til denne oppgaven! Praktisk (R) - Elektiker - Rørlekker - Snekker - Bonde - Budbilsjåfør Teoretisk (I) - Programmerer - Finansanalytiker - Matematiker - Sivilingeniør - Astronom - Fysiker Kreativ - Sanger - Designer - Forfatter - Webdesigner - Illustratør - Regissør - Interiørarkitekt Sosial - Vernepleier - SFO-medarbeider - Barnehageassistent - Hjemmehjelp - Rådgiver på sosialkontor - Kostholdskonsulent Foretaksom - Selger - Leder - Politiker - Hotellresepsjonist - Reiseleder - Journalist Systematisk - Revisor - Sentralbordmedarbeider - Parkeringsvakt - Lønningsmedarbeider - Postbud - Billettkontrollør Til slutt enkeltvis eller som hjemmelekse: Kan du finne to yrker som virker interessante som har din RIASEC kode? Hvordan bruker man matematikk i disse yrkene.

Last updated on Jun 26, 2023