Hjem Veiledning med Karriereverktøy i klasse/gruppe Karriereverktøy/ RIASEC i engelskfaget

Karriereverktøy/ RIASEC i engelskfaget

Last updated on Jun 26, 2023

Karriereverktøy i engelskfaget

 1. Del inn elevene i grupper på 3-5. Del ut en liste over yrker på engelsk (lastes ned fra wie) og RIASEC beskrivelsesskjema på engelsk.

  1. Be elevene plassere yrkene inn i riktig hovedkategori. Yrkene kan gjerne plasseres i flere kategorier om elevene ser hvilke kategorier de mener yrkene burde plasseres i.

  2. I gruppene. Diskuter følgende på engelsk: Hvilke 2 kategorier synes du selv du kjenner deg mest hjemme i? Diskuter hvilke yrker som kan passe din RIASEC kode. Her er det også lov å bruke Yrkeslisten!

  3. Hjemmelekse: Eleven skal fylle ut Spørsmålsdelen i Karriereverktøy. Etter å ha fylt ut spørsmålene skal eleven gå til Yrkeslisten og velge et yrke han/hun synes er interessant. (Læreren gir instruksjoner om hvordan dette skal gjøres. Forklar også yrkeslistens muligheter flere, beskrivelse, utdanning, google, utdanningsnivå).

  4. 2. time utforsk et yrke: Med utgangspunkt i yrket eleven synes virker interessant: Finn ut hvilke arbeidsoppgaver som hører til yrket, hvilken utdanning som kreves, om det er stort behov for yrket på arbeidsmarkedet, lønnsnivå og andre opplysninger du synes er relevante om yrket. Skriv opplysningene i stikkordsform på engelsk. Bruk gjerne Yrkeslisten eller andre nettressurser.

 • 3. Time. Del elevene inn i par, to og to. Elevene skal intervjue på engelsk for å få vite mer om yrket den andre personen har valgt. Den ene eleven skal late som om hun/han har jobbet i dette yrket en stund, og svare på spm fra den andre for eksempel.
 1. How long have you been working in this profession?

 2. What are typical work tasks in your profession?

 3. What does a typical day look like in your job?

 4. Where is your job located?

 5. How long is a typical day for you?

 6. What is the average salary?

 7. What kind of education do you have?

 8. How difficult/easy is it to get a job in your field?

 9. Do you work mostly alone or in groups?

 10. What are your colleagues like?

 11. Osv.