Hjem Veiledning med Karriereverktøy i klasse/gruppe Karriereverktøy/ RIASEC i samfunnsfaget

Karriereverktøy/ RIASEC i samfunnsfaget

Last updated on Jun 26, 2023

Karriereverktøy i samfunnsfag (Yrker på skolen min/arbeidsmarked):

 • Lærer presenterer RIASEC systemet for klassen (Alle elevene bør ha kjennskap til dette fra første klasse, dette er repetisjon)

 • I grupper på 3-5**:** Lag en liste over alle yrkene dere kan komme på som jobber på din skole. F.eks: musikklærer, rektor, kantinemedarbeider, kokk, norsklærer, renholdspersonell, sosialrådgiver, helsesøster, karriererådgiver osv.

 1. Plasser de ulike yrkene innenfor RIASECkategorien dere mener dette yrket hører mest hjemme i. Plasser dem gjerne i to kategorier.

 2. Diskuter i gruppa: Er det store forskjeller i antall yrker under hvert interesseområde? Er det for eksempel flere teoretiske yrker enn kreative yrker? Kan dette si noe om jobber det er stort behov for i samfunnet generelt? Sjekk ut antallet stillingsannonser for de ulike stillingene dere finner. Kan dere tenke dere til andre stillinger de ulike personene i yrkene på lista kan jobbe i? Bruk ressursene i yrkeslista i Wie!

Wie i Samfunnsfag (arbeidsmarked)

 1. Del elevene inn i grupper på 3-5. Forklar RIASEC systemet til klassen.Læreren deler ut ark med beskrivelse av de seks interessekategoriene i RIASEC systemet + relativt nye aviser med stillingsannonser i (både lokalaviser og landsdekkende aviser kan være aktuelt, men de må inneholde stillingsannonser) til gruppene.Be elevene ta med aviser med stillingsannonser hjemmefra.

 2. Eller:

 3. I gruppene: Plasser stillingsannonsene dere finner under den RIASECkategorien dere mener den hører mest hjemme i. Hvilke andre kategorier kunne stillingen også passet i?

 4. Lag en plakat med en graf over hvordan de ulike stillingsannonsene fordeler seg på RIASEC systemet. Hvor mange stillingsannonser finner dere i hver interessekategori? Hvilken interessekategori har flest stillingsannonser? Hvilken har færrest? Hva tror dere det kommer av? Diskuter i gruppene.

 5. Hjemmelekse: Eleven skal fylle ut Spørsmålsdelen i Karriereverktøy. Etter å ha fylt ut spørsmålene skal eleven gå til Yrkeslisten og velge et yrke han/hun synes er interessant. ( Læreren gir instruksjoner om hvordan dette skal gjøres. Forklar også yrkeslistens muligheter flere, beskrivelse, utdanning, google, utdanningsnivå).

 6. I klasserommet med pc: Med utgangspunkt i yrket fra hjemmeleksen som eleven har funnet interessant: Kan du finne stillingsannonser for dette på finn.no? nav.no? eller google? Er det lett å få seg jobb med dette yrket? Finnes det muligheter i ditt nærområde? I din kommune? Lenger borte? Utenlands?

 7. Du kan klippe og lime lenker til teksten i stillingsannonsene inn i kommentarfeltet på WIE, og ellers skrive ned tanker du har rundt det du finner.

 8. Om du skulle bestemt deg for dette yrket. Skriv ned en handlingsplan med ulike handlingstrinn mot hvordan du kunne skaffe deg jobb..Jeg vil jobbe som pedagogisk leder i barnehage. Da må/kan jeg

 9. F.eks:

 10. Jobbe for å få gode nok karakterer til å komme inn på førskolelærerstudiet

 11. Passe barn på fritiden for å få mer erfaring

 12. Lese jevnt og trutt når jeg har kommet inn på studiet

 13. Ta ekstrajobb som barnehageassistent

 14. Lese stillingsannonser og søke jobb når jeg er ferdig med studiet..