Hjem Veiledning med Karriereverktøy i klasse/gruppe Karriereverktøy / RIASEC i historiefaget

Karriereverktøy / RIASEC i historiefaget

Last updated on Jun 26, 2023
  1. Læreren forklarer RIASEC systemet i klasserommet. I tillegg til innholdet i kategoriene, forklar at Karriereverktøy er et system for å utforske egne interesser og finne yrker som kan passe interesseområdene til eleven. (10-15 min) Be eleven fylle ut spørsmålene og gi instruksjoner om hvordan dette skal gjøres. Forklar også yrker & utdanninger (filtreringer flere, beskrivelse, utdanning, google, utdanningsnivå). Etter å ha fylt ut spørsmålene skal eleven gå til Yrker&utdannigner og velge et yrke han/hun synes er interessant.

eller:

Etter en forklaring av RIASEC systemet og Karriereverktøy med vekt på spørsmålsdelen og yrkeslisten, skal eleven hjemme, før timen, timen ha fylt ut spørsmålsdelen I Wie. I tillegg skal eleven ha funnet et yrke som hun/han synes virker interessante i Yrkeslisten.

eller:

Forklar RIASEC systemet og be eleven plassere seg selv i de to kategoriene hun/han føler seg mest hjemme i. Gå deretter til yrkeslisten og finn et yrke som du synes virker interessant.

  1. Med utgangspunkt i yrket du har valgt, finn ut:
  • Hvor gammelt er yrket?

  • Hvilke arbeidsoppgaver utføres i yrket i dag?

  • Hvilke arbeidsoppgaver ble utført for 100 år siden i det samme yrket?

  • Hva slags teknologi brukes i yrket i dag? For 50 år siden? For 100 år siden? Før det?

  • Hvordan har behovet for dette yrket i samfunnet forandret seg på 100 år? Driver flere eller færre med dette yrket i dag enn for 100 år siden?

  1. Lag en presentasjon/plakat med det du har funnet ut, og presenter i klasserommet. Dette kan også gjøres gruppevis, for eksempel kan yrker innen lignende RIASECkategori presenteres sammen, eller at flere elever går sammen om ett yrke.