Hjem Veiledning med Karriereverktøy i klasse/gruppe Karriereverktøy / RIASEC i matematikkfaget

Karriereverktøy / RIASEC i matematikkfaget

Last updated on Jun 26, 2023

RIASEC i matematikkfaget

 1. Matematikklærer presenterer oppgaven og RIASEC systemet i klasserommet. For eksempel: ”I dag skal vi jobbe med å så hvordan matematikk brukes i ulike yrker. For å gjøre det bruker vi et system som kalles RIASEC systemet” Forklar kort om de 6 ulike RIASEC kategoriene. Spørsmål: ”Kan dere allerede nå tenke dere 2 interessekategorier dere føler dere hjemme i?” (ca 10 min).

2. Gi elevene ca 10 minutter til å diskutere med hverandre hvilken RIASEC kategori de hører hjemme i. Still åpne spørsmål for å utforske hva som gjør at de havner i de ulike kategoriene, for eksempel: Hvilke interesser har du innenfor den praktiske kategorien? Hvor lenge har du drevet med dette? Hvilke skolefag har dere som havner inn under din(e) interessekategorier?

 1. Lærer presenterer: Faget matematikk brukes i alle yrker på ulike måter. Deler ut ark: Her ser dere noen yrker innenfor hver RIASEC kategori. Hvordan brukes matematikkfaget i de ulike yrkene? (Om ønskelig kan læreren selv også sette opp andre yrker). Elevene skal diskutere dette i gruppene og fylle inn på hver sitt ark. Det er lov å bruke yrkeslisten og/eller andre nettressurser til denne oppgaven!

Praktisk (R)

 • Elektiker

 • Rørlekker

 • Snekker

 • Bonde

 • Budbilsjåfør

Teoretisk (I)

 • Programmerer

 • Finansanalytiker

 • Matematiker

 • Sivilingeniør

 • Astronom

 • Fysiker

Kreativ

 • Sanger

 • Designer

 • Forfatter

 • Webdesigner

 • Illustratør

 • Regissør

 • Interiørarkitekt

Sosial

 • Vernepleier

 • SFO-medarbeider

 • Barnehageassistent

 • Hjemmehjelp

 • Rådgiver på sosialkontor

 • Kostholdskonsulent

Foretaksom

 • Selger

 • Leder

 • Politiker

 • Hotellresepsjonist

 • Reiseleder

 • Journalist

Systematisk

 • Revisor

 • Sentralbordmedarbeider

 • Parkeringsvakt

 • Lønningsmedarbeider

 • Postbud

 • Billettkontrollør

Til slutt enkeltvis eller som hjemmelekse: Kan du finne to yrker som virker interessante som har din RIASEC kode? Hvordan bruker man matematikk i disse yrkene.