Hjem Yrker og utdanninger

Yrker og utdanninger

By Edvard Motzfeldt and 1 other
4 articles

Oppgavebibliotek - endre læringsoppgaver i notatfelt i yrker og utdanninger for veisøkere og hele grupper

I Karriereverktøy kan du nå gi utforskings og læringsoppgaver til veisøkerne i til det enkelte yrket eller utdanningen i Yrker og utdanninger. Du kan lage forskjellige oppgaver til de ulike yrkene, eller du kan ha felles oppgaver for alle yrker. Vi har også lagt inn et oppgavebibliotek med forslag til oppgaver som du kan bruke som de er eller redigere videre på. Du kan også endre hva som skal være felles standardoppgaver for alle veisøkere/elever i en gruppe. (N.B Oppgavebiblioteket er ikke tilgjengelig på veisøkers innlogging, bare for veileder. Veisøker ser bare de oppgavene veileder har laget/gitt.) Slik er løsningen: Klikk på blyanttegnet ved yrket. I det blå oppgavefeltet gir du oppgavene som veisøkerne skal jobbe med. Veisøkerne besvarer oppgaven i skrivefeltet under. Det står en defaultoppgave der i dag. Den teksten kan du endre på ved å plassere markøren i det blå feltet og begynne å skrive. Det er bare veileder som kan gi og endre på læringsoppgavene, ikke veisøker.   Når du begynner å redigere i teksten dukker lagre knapper opp. Du velger om du skal lagre teksten kun for dette yrket for veisøkeren eller for alle yrker for den veisøkeren. Oppgavebibliotek Vi har også laget et oppgavebibliotek du kan hente oppgaver fra, de kan du bruke som du vil eller lage dine egne versjoner, det får du frem ved å klikke på teksten "oppgavebibliotek" under oppgavefeltet. Bare klikk på de oppgavene du vil ha inn i oppgavefeltet. Det er forskjellige oppgaver for yrker og utdanninger. Skreddersy karrierelæringen om yrket/utdanningen til det nivået veisøkeren er. Oppgavebiblioteket inneholder initielle læringsoppgaver som er godt egnet når veisøkere kan lite om et yrke, feks: Hvordan ser innholdet i en arbeidsuke ut, beskriv detaljert. Eller sluttfase læringsoppgaver som er egnet når veisøker kan mye mer om et yrke. Feks: "Med utgangspunkt i din bakgrunn og utfordringer, er det noe innenfor dette yrket som kan trigge deg negativt?" Om du lager mer komplekse karrierelæringsoppgaver husk å merke de med 1,2,3 slik at det blir lettere for veisøker å besvare de. Det er bare veileder som har tilgang til oppgavebiblioteket, ikke veisøker. Når du har lagt inn en oppgave /redigert på default oppgavetekst ser du og veisøker enkelt at det er gitt en oppgave ved at det dukker opp et rødt "notion" tegn ved yrket. Det tegnet forsvinner når veisøker har begynt å besvare oppgaven. Du kan også endre hva som skal være "standard" oppgave for alle veisøkerne i en hel gruppe. Slik gjør du det: Vær på startsiden, klikk i nedtrekksmeny helt til høyre for gruppen- Velg Tilpasninger. Her kan du endre og lagre det du vil skal være standardtekst.

Last updated on Apr 19, 2024

Veiledertips yrker og utdanninger

Yrker og utdanninger bruker du til tre formål. 1. Finne relevante yrker eller utdanninger tilpasset den enkelte veisøker 2. Finne relevant karriereinformasjon for å lære om yrket eller utdanningen. Mange veisøkere kan gjøre 1 og 2 selv, mens andre trenger mer hjelp til å finne alternativer og finne god karriereinformasjon.  3. Gi læringsoppgaver/refleksjonsoppgaver til veisøker for yrker og utdanninger som fører til tilstrekkelig læring. Slik gjør du det: 1. Velg Yrker; eller Utdanninger. Klikk Vis fra interessekode  -men vær rask med å filtrere grundigere. Tenk at  forslagene som kommer opp med interessekoden er grovkornet, Bruk filtermulighetene på venstre side for å søke mer detaljert innenfor interesseområdene og velg passende utdanningsnivå, slik at veisøker får opp relevante treff. Husk å være nøye med å vurdere om treffene som kommer opp er relevante og aktuelle. Om de ikke er det, filtrer til treffene blir relevante og aktuelle. Tenk finn.no. Det er du som vurderer om en annonse er relevant for deg eller ikke og om den ikke er det leter du videre og filtrerer videre til du finner noe som er relevant. Det samme gjør du her. Scroll og hjertemerk det som virker interessant. De samles under "hjerteknappen". Bruk linkene til karriereinformasjon for å utforske, og ta vare på informasjon som er nyttige ved å klikke på blyanttegnet ved hvert yrke Hvis et bilde vekker interesse kan du veilede ved å bruke bildene ved å stille enkle spørsmål som: hva vekker din interesse ved dette bildet?, eller hva lærer vi om dette yrket ved å se på bildet? Hvis det å se på bildet og snakke litt om bildet gjør at det blir mer interessant, så kan man gå videre i læringen ved å bruke linkene under bildet. 2. Karriereveileders (og veisøkers) neste oppgave er å bruke linkene og få tak i relevant karriereinformasjon for å få til nødvendig karrierelæring om yrket eller utdanningen. Den læringen som er nødvendig for å vurdere om man skal bruke mer tid på yrket eller utdanningen, eller om det skal legges vekk. I Karriereverktøy har du linker til utdanning.no, google, youtube og arbeidsplassen.no for å hente inn den beste karriereinformasjonen. 3. For å få til nødvendig læring om yrker eller utdanninger har vi laget en løsning hvor du enkelt kan lage og gi karrierelæringsoppgaver for til veisøkerne. Som veileder kan du legge inn karrierelæringsoppgaver til alle veisøkerne i en gruppe, eller skreddersy oppgaver til enkeltveisøkere og for det enkelte yrke. Se hvordan du gjør det her:  Oppgavebibliotek - Gi karrierelæringsoppgaver om yrker og utdanninger.

Last updated on Jun 26, 2023

Yrker og Utdanninger teknisk

Yrker og Utdanninger gir deg mulighet til å finne relevante yrker og utdanninger ved hjelp av bilder og  informasjon om yrker, jobber, studier, utdanningsprogram og programfag på en effektiv måte. Om veisøker har tatt spørsmål eller bilder for å sette en interessekode, kommer yrker og utdanninger som er i tråd med den koden opp. Om veisøker har tatt fordypningspørsmål kommer alternativer som er i tråd med de valgene opp. Du kan også bruke den for å lete frem og utforske yrker og utdanninger helt uten å ha brukt andre deler i Karriereverktøy dersom det er hensiktsmessig. Velg om det er yrker eller utdanninger du vil utforske. Du kan enkelt filtrere både på de 6 interesseområdene eller de 46 underområdene, på ulike måter - nesten på samme måte som du gjør på finn.no: Ved å klikke på «vis fra interessekode», kommer forslag i tråd med koden opp. Du kan også filtrere på RIASEC ved å fjerne bokstaver. F.eks. bare ta R eller kombinere CE osv. Du kan også «detaljert» innenfor hvert interessområde. Du kan også filtrere på utdanningsnivå. Om du ikke har haket av på noe vises alle utdanningsnivåene. Scroll nedover, hak av det som er interessant og relevant ved å "hjertemerke" De valgte alternativene samler seg under favoritter - "hjertemerket"  - som favorittannonser på finn.no. Vi har lagt inn linker fra nett som er relevante å bruke i utforskingsprosessen bak hvert yrke og bak hver utdanning. Utforsk og finn relevant informasjon. Nederst i yrker og utdanninger er et kommentarfelt hvor du kan ta vare på og bearbeide relevant informasjon ved å lime inn linker og tekst og skrive egne refleksjoner og notater. Vi har lagt inn linker fra nett som er relevante å bruke i utforskingsprosessen bak hvert yrke og bak hver utdanning. Du kan også legge inn oppgaver som veisøkerne kan bruke i utforskingen og læringen om yrker og utdanninger, se denne artikkelen for å lære mer om det: https://support.karriereverktoy.no/hc/kv/nb/yrker-og-utdanninger/64

Last updated on Apr 19, 2024