Hjem Yrker og utdanninger Oppgavebibliotek - endre læringsoppgaver i notatfelt i yrker og utdanninger for veisøkere og hele grupper

Oppgavebibliotek - endre læringsoppgaver i notatfelt i yrker og utdanninger for veisøkere og hele grupper

Last updated on Apr 19, 2024

I Karriereverktøy kan du nå gi utforskings og læringsoppgaver til veisøkerne i til det enkelte yrket eller utdanningen i Yrker og utdanninger. Du kan lage forskjellige oppgaver til de ulike yrkene, eller du kan ha felles oppgaver for alle yrker. Vi har også lagt inn et oppgavebibliotek med forslag til oppgaver som du kan bruke som de er eller redigere videre på. Du kan også endre hva som skal være felles standardoppgaver for alle veisøkere/elever i en gruppe. (N.B Oppgavebiblioteket er ikke tilgjengelig på veisøkers innlogging, bare for veileder. Veisøker ser bare de oppgavene veileder har laget/gitt.)

Slik er løsningen:

Klikk på blyanttegnet ved yrket. I det blå oppgavefeltet gir du oppgavene som veisøkerne skal jobbe med. Veisøkerne besvarer oppgaven i skrivefeltet under. Det står en defaultoppgave der i dag. Den teksten kan du endre på ved å plassere markøren i det blå feltet og begynne å skrive. Det er bare veileder som kan gi og endre på læringsoppgavene, ikke veisøker.

 

Når du begynner å redigere i teksten dukker lagre knapper opp. Du velger om du skal lagre teksten kun for dette yrket for veisøkeren eller for alle yrker for den veisøkeren.

Oppgavebibliotek

Vi har også laget et oppgavebibliotek du kan hente oppgaver fra, de kan du bruke som du vil eller lage dine egne versjoner, det får du frem ved å klikke på teksten "oppgavebibliotek" under oppgavefeltet. Bare klikk på de oppgavene du vil ha inn i oppgavefeltet. Det er forskjellige oppgaver for yrker og utdanninger. Skreddersy karrierelæringen om yrket/utdanningen til det nivået veisøkeren er. Oppgavebiblioteket inneholder initielle læringsoppgaver som er godt egnet når veisøkere kan lite om et yrke, feks: Hvordan ser innholdet i en arbeidsuke ut, beskriv detaljert. Eller sluttfase læringsoppgaver som er egnet når veisøker kan mye mer om et yrke. Feks: "Med utgangspunkt i din bakgrunn og utfordringer, er det noe innenfor dette yrket som kan trigge deg negativt?" Om du lager mer komplekse karrierelæringsoppgaver husk å merke de med 1,2,3 slik at det blir lettere for veisøker å besvare de. Det er bare veileder som har tilgang til oppgavebiblioteket, ikke veisøker.

Når du har lagt inn en oppgave /redigert på default oppgavetekst ser du og veisøker enkelt at det er gitt en oppgave ved at det dukker opp et rødt "notion" tegn ved yrket. Det tegnet forsvinner når veisøker har begynt å besvare oppgaven.

Du kan også endre hva som skal være "standard" oppgave for alle veisøkerne i en hel gruppe. Slik gjør du det: Vær på startsiden, klikk i nedtrekksmeny helt til høyre for gruppen- Velg Tilpasninger. Her kan du endre og lagre det du vil skal være standardtekst.