Hjem Karrierestyrker

Karrierestyrker

By Edvard Motzfeldt
3 articles

Veiledertips: lage utviklingsmål

Fra utfordring til mål Reformuler utfordringen/problemet til et mål: Beskriv utfordringen sammen med veisøker. Reformuler det veisøker sliter med å mestre, til det man trenger og ønsker å mestre. Typisk bruk her vil være IPS/Supported Employment, jobbcoaching og andre tilbud som jobber med å utvikle og øke jobbmestring. Dersom veisøker trenger/ønsker å utvikle seg på noe for å mestre jobb og karriere bedre kan dere lage konkrete utviklingsmål. Det å lage utviklingsmål tar utgangspunkt i positiv psykologi, særlig fra LØFT retningen hvor man har oppdaget at det å reformulere problemer og utfordringer til mål fører til endring ved at mestringstro og jobbhåp økes. Språk skaper virkelighet, ved å snakke om problemer, er det problemene som kommer i forgrunnen og gir opplevelse av håpløshet, lite motivasjon og deaktiverende følelser. Ved å snakke om løsninger og mål isteden er det det som kommer i forgrunnen, gir håp og motivasjon og vekker positivt aktiverende følelser for handling. Ved å reformulere problemet til et mål kan veisøker se for seg hva målet er, hva man ønsker å få en løsning på, istedenfor å se for seg hva problemet er. Skriv ned utviklingsmålet i kommentarfeltet etter at dere har formulert det. Det å finne og utvikler gode metoder for å oppnå målet blir fokus i veiledningen om man får mestringsstøtte fra veileder. Veileder og veisøker veisøker samarbeider om å finne gode og konkrete metoder for å nå målet. -Ta utgangspunkt i en setning som veisøker/dere har merket som et utviklingsmål - pilmerket. -Få veisøker til å fortelle detaljert om utfordringen, slik at dere begge forstår godt hva den går ut på, konsekvenser for kollegaer, for veisøker. -Når dere har en tydelig og felles forståelse av utfordringen, hjelp veisøker med å reformulere utfordringen til et utviklingsmål. Her ser du tre eksempler på reformulering av et problem til et utviklingsmål: Utfordring: sliter med det sosiale i lunsjen, går tidlig og plutselig fra lunsj og får reaksjoner fra andre på det, det fører til at jeg gruer meg enda mer til neste lunsj og lar være å bli med, Utviklingsmål: Finne strategier for å kunne delta på lunsjen på en måte som passer meg, hvem skal jeg sitte med, hva skal jeg snakke om, hva skal jeg si når jeg går tidlig fra lunsjen osv. Utfordring: Har alt for stor arbeidsbelastning i jobb, blir syk av det, jeg klarer ikke sette grenser når jeg blir bedt om å gjøre noe, selv om det er for mye for meg Utviklingsmål: Finne gode fremgangsmåter å si fra til sjefen på, når han gir meg en ny oppgave, når jeg merker jeg er over tålegrensen min for arbeidsbelastninger. Utfordring: Prater for mye med kollegaene istedenfor å være oppmerksom på barna i jobben i barnehagen Utviklingsmål: Finne måter å gi barna nok oppmerksomhet på i barnehagen, prate nok med kollegaene, ikke mer.

Last updated on Jul 11, 2023

Veiledertips Styrker

Karrierestyrker tar utgangspunkt i positiv psykologi. Ved å tydeliggjøre, dvele ved, forstørre opp og anerkjenne mestring på en konkret måte kan veisøker utvikle en tydelig forståelse av egen karrierekompetanse og øke mestringstroen. Her får du en idéliste med spørsmål hentet fra Anerkjennende Intervju (AI) metodikk som du kan plukke fra. Skriv ned styrken i kommentarfeltet etter at dere har snakket om innholdet i den. Ta utgangspunkt i en setning som veisøker/dere har merket som en styrke -Stjernemerket. Få veisøker til å fortelle detaljert om hvordan han/hun gikk frem for å bruke styrken hva han/hun sa, hva han/hun gjorde….. : Fortell om en situasjon fra jobb (privat) hvor du har brukt denne styrken - og utforsk videre med spørsmålene under. Hva skjedde konkret? Fortell mer om det? Hva gikk bra? Hvordan greide du/dere å få dette til? Hva annet gjorde du for å få dette til?? Hvordan påvirket du handlingene til andre? Hvilken rolle spilte du for å få til løsningen? Hvordan påvirket relasjonene dine til andre resultatet? Hvordan påvirket måten du kommuniserte på resultatene? Hvilke roller tok du som var effektive?- Hvordan merket du at de var effektive? Hvordan håndterte du følelsene dine? Hva var det aller lureste du gjorde? Hva var unikt eller skilte seg mest ut i måten du gjorde det på? Hvilke positive overraskelser fikk du? Hva gjorde dette mulig? Hva var et viktig læringsøyeblikk for deg? Hvilke styrker så du andre demonstrere i denne situasjonen? -Hva lærte du av det? Hva tror du førte til at det gikk så bra? Hvilke gode egenskaper forteller dette at du har? Hva satte du pris på ved denne hendelsen? Hva satte du pris på med deg selv? Hva er den store fordelen for deg i en jobbsituasjon at du har denne styrken? Hvilke andre ganger har du brukt denne styrken? fortell... Hvilke andre situasjoner ønsker du å bruke denne styrken i? Hvem og hva kan støtte deg i mestringen av dette? Hvilke historier fortalte du til deg selv eller hvilke bilder så du for deg om situasjonen som førte til det gode resultatet?

Last updated on Jun 26, 2023