Hjem Karrierestyrker Veiledertips Styrker

Veiledertips Styrker

Last updated on Jun 26, 2023

Karrierestyrker tar utgangspunkt i positiv psykologi. Ved å tydeliggjøre, dvele ved, forstørre opp og anerkjenne
mestring på en konkret måte kan veisøker utvikle en tydelig forståelse av egen karrierekompetanse og øke mestringstroen.
Her får du en idéliste med spørsmål hentet fra Anerkjennende Intervju (AI) metodikk som du kan plukke fra. Skriv ned
styrken i kommentarfeltet etter at dere har snakket om innholdet i den.

Ta utgangspunkt i en setning som veisøker/dere har merket som en styrke -Stjernemerket. Få veisøker til å fortelle detaljert om hvordan han/hun gikk frem for å bruke styrken hva han/hun sa, hva han/hun gjorde….. :

Fortell om en situasjon fra jobb (privat) hvor du har brukt denne styrken - og utforsk videre med spørsmålene under.

Hva skjedde konkret?
Fortell mer om det?
Hva gikk bra?
Hvordan greide du/dere å få dette til?
Hva annet gjorde du for å få dette til??
Hvordan påvirket du handlingene til andre?
Hvilken rolle spilte du for å få til løsningen?
Hvordan påvirket relasjonene dine til andre resultatet?
Hvordan påvirket måten du kommuniserte på resultatene?
Hvilke roller tok du som var effektive?- Hvordan merket du at de var effektive?
Hvordan håndterte du følelsene dine?

Hva var det aller lureste du gjorde?
Hva var unikt eller skilte seg mest ut i måten du gjorde det på?
Hvilke positive overraskelser fikk du?
Hva gjorde dette mulig?
Hva var et viktig læringsøyeblikk for deg?
Hvilke styrker så du andre demonstrere i denne situasjonen? -Hva lærte du av det?

Hva tror du førte til at det gikk så bra?
Hvilke gode egenskaper forteller dette at du har?
Hva satte du pris på ved denne hendelsen?
Hva satte du pris på med deg selv?
Hva er den store fordelen for deg i en jobbsituasjon at du har denne styrken?
Hvilke andre ganger har du brukt denne styrken? fortell...
Hvilke andre situasjoner ønsker du å bruke denne styrken i?
Hvem og hva kan støtte deg i mestringen av dette?
Hvilke historier fortalte du til deg selv eller hvilke bilder så du for deg om situasjonen som førte til det gode resultatet?