Hjem Spørsmål

Spørsmål

By Edvard Motzfeldt
2 articles

Veiledning med Spørsmål / Bilder

I karriereverktøy har du mulighet til å velge om du vil "spørre" om interesser via spørsmål eller visuellt via bilder. Bilder: Nå kan du screene/spørre om interesser i Karriereverktøy ved hjelp av bilder, en etterlengtet mulighet for alle som arbeider med ungdom, flerkulturelle, veisøkere med liten kjennskap til arbeidsmarkedet eller andre som har nytte av det. Slik er løsningen: Klikk på knappen Spørsmål/Bilder. Her gir du tilgang til om det er bilder eller spørsmål veisøker skal ha tilgang til ved å hake av på den aktuelle. Default er spørsmål. Veisøker blar i bilder og hjertemerker de aktuelle. Det er tilsammen 90 bilder. Avhakingen generere interessekode på samme måte som ved spørsmål. Veisøker kan stoppe når som helst, trenger ikke bla gjennom alle 90 bildene.  Bildevisningen avsluttes ved å klikke på X øverst i bildehjørnet. Ved å klikke på linken vis favorittet kommer veisøker rett til favoritter i yrker og utdanninger og kan utforske de hjertemerkede yrkene og relaterte yrker Spørsmål: "Les hver linje.   Hak av alle yrker og aktiviteter som du synes er interessante. Du er ferdig når du har gått gjennom alle 10 sidene og haket av det som er interessant for deg. Du får ikke beskjed om at du er ferdig. Gå videre ved å trykke på knappen « interesseprofil», så ser du interesseprofilen din". Spørsmålene resulterer i en interessekode som sees oppe til høyre og som er grunnlaget for interesseprofilen, som er den neste delen i Karriereverktøy. Det er også grunnlaget for de yrkene som vises i yrker&utdanninger. NB denne koden er kun et utgangspunkt for yrkene og utdanningene som vises, du kan bare filtrere og endre på koden for å få andre yrker og utdanninger. Instruksjon til spørsmålene Poenget er å utvide og utvikle interessene til veisøker. Særlig er dette viktig når veisøker ser lite muligheter for seg selv. Da bør ikke instruksjonen være for snever. Her er eksempel på en perspektivutvidende instruksjon: Ikke tenk på begrensninger i form av manglende utdanning, sykdom osv, men har av om du er interessert eller om det vekker din nysgjerrighet osv. Noen ganger kan det være hensiktsmessig med en avgrensende instruksjon, for eksempel  dersom veisøker tenker at alt er mulig og virkeligheten har vist at der er ikke slik. Veisøker sier for eksempel da , jeg tar hva som helst (En analogi her er jo , jeg gifter meg med hvem som helst! - dårlig utgangspunkt for ektefellesøk ) Spørsmålene fylles vanligvis ut alene, gjerne før veisøker kommer til første time. Dersom veisøker har språkutfordringer, kognitive utfordringer eller svært manglende kjennskap til "arbeidsverden" som gjør det vanskelig å forstå innholdet i spørsmålene, er det fint å sitte sammen med veileder og diskutere forståelsen av spørsmålene mens man harker av. Veisøker bør ikke slurve under utfyllingen, men heller ikke sitte å bruke lang tid på å gruble - det umiddelbare er gjerne det beste. Spørsmålsoppbygging I Spørsmålsdelen i Karriereverktøy vil du finne 90 spørsmål fordelt på 10 sider. Det spørres om to ting i hvert spørsmål – enten en yrkestittel (for eksempel gartner og jurist), en yrkesaktivitet (for eksempel stelle dyr og synge på profesjonelt nivå) – eller en interessekategori (for eksempel liker å opptre eller veilede). Disse er sammensatt i blandet rekkefølge for å øke utfyllerens oppmerksomhet og konsentrasjon. I anerkjente interesseverktøy er det vanlig å bruke fire typer spørsmål for å operasjonalisere interesser: tittelspørsmål, aktivitetsspørsmål, ferdighets/kompetansespørsmål og mer generelle kategorispørsmål. Karriereverktøy er helt systematisk bygget opp ved tittelspørsmål, aktivitetsspørsmål og kategorispørsmål. Ferdighetsspørsmål er utelatt fordi de har en tendens til å lukke mulige interessealternativer for tidlig. Avgrensing bør derfor gjøres i veiledningen og ikke av verktøyet. De til sammen 90 spørsmålene hvor man spør om to ting i hvert spørsmål, altså 180 item til sammen som er et godt grunnlag til å sette en god interessekode. Spørsmålene er konstruert for å dekke bredden innenfor hver kategori. Du kan derfor ikke alltid forvente høye skårer ved denne typen operasjonalisering men du sikker på å avdekke interesser innenfor kategorien om man har noen. Interessekode Etter at personen du veileder har fylt ut seks spørsmål, vil en interessekode (RIASEC kode) vises i kodefeltet til høyre på skjermen (felt nr tre ovenfra). Merk at interessekoden blir mest mulig stabil når personen har vært gjennom alle spørsmål. interessekoden kan også velges manuelt. Huske at interessekoden er bare et grovkornet mål på interesse. Et utgangspunkt. Når du kommer til Yrker og utdanninger filtrerer du enkelt på ulike kombinasjoner av interessekoder. /

Last updated on Apr 19, 2024