Hjem Mitt valg

Mitt valg

By Edvard Motzfeldt
3 articles

Veiledertips Mitt Valg

Se denne artikkelen her for en grundigere beskrivelse av psykologien bak karrierevalg "Skriv inn maks 3 valgalternativer – det du skal velge mellom - som: skoleretninger, navn på studier, navn på yrker, ledige jobber, navn på bedrifter, ledige jobber . Skriv inn vurderingskriterier som er avgjørende viktig for deg å vurdere for å gjøre et godt valg – Eller velg de fra listen. Prøv å ha så få vurderingskriterier som mulig, ikke flere en nødvendig! - Bruk nettressursene for å hente informasjon. Vurder det enkelte kriterium opp mot det enkelte valgalternativ ved å gi poeng fra 1-5. Der 1 er at valgalternativet passer svært dårlig til vurderingskriteriet og 5 er at valgalternativet passer svært bra." Mitt valg er en valgmatrise du bruker sammen med veisøker for å gjøre karrierevalg som er gjennomtenkte. Det er en måte å holde et karrierevalg oppe som en bevisst prosess for å hindre at karrierevalget gjøres som en automatisk ubevisst prosess hos veisøker, som f.eks.å velge på bakgrunn av bias og heuristikker som å velge det kjente, velge hva andre gjør, velge hva eksperter sier man skal osv. Slik gjør du det: Du kan bruke det som en 4 trinnsprosess 1. Skriv inn det det skal velges mellom 2. Skriv inn vurderingskriterier 3. Bruk Vurderingskriterium liste om man ikke kommer frem til alle aktuelle vurderingskriterier i samtale. 4. Vurder kriteriene opp mot valgalternativene sammen med veisøker, eller veisøker gjør det alene. 1. Du kan bruke matrisen til å velge mellom yrker, jobber, skoler og studier. Bare skriv inn det som er valgalternativene på den grå linjen, der hvor det står skriv valgalternativ, klikk enter så legger det seg inn. 2 og 3 Etterpå hjelper du veisøker med å definere de personlige vurderingskriteriene som er viktig å bruke for å gjøre et godt valg for seg. Du har to kilder til å definere personlige vurderingskriterier. Du kan intervjue veisøker og skrive ned de personlige vurderingskriteriene og du kan bruke en ideliste med personlige vurderingskriterier som ligger inne i Karriereverktøy. Det er viktig at veisøker har eierskap til sine egne vurderingskriterier, jeg synes derfor at det å hjelpe veisøker med å finne frem til sine egne vurderingskriterier, sette ord på og formulere de er en viktig del av prosessen. Her er spørsmål du kan bruke for å hjelpe veisøker med å finne frem til personlige vurderingskriterier: Hva er viktig for deg å ta hensyn til når du skal velge? Hva er viktig for deg å gjøre en vurdering av for at valget skal bli godt? Intervju veisøker på svaret. Eksempel: Veileder: hva er viktig for deg å ta hensyn til for at valget skal bli godt? Veisøker: jeg har barn , så det er viktig at reisetiden til jobb ikke er for lang Veileder: Hva er max reisetid du kan leve med? Veisøker: ca 45 min kanskje, da er det innafor slik at dagene ikke blir for hektisk. Veileder: Hva skal overskriften på dette vurderingskriteriet være? Veisøker: Reisetid Veileder:  Skriv det ned i  skrivefeltet,  skriv også ned beskrivelsen av det i feltet til høyre for overskriften på kriteriet og legg til Det er viktig å formulere kriteriet slik at det er skalerbart, mulig å vurdere det på en skala fra 1-5 og at man konkret skjønner innholdet i det.  En dårlig formulering er for eksempel passe reisevei. En bedre formulering er max 45 minutter hver vei. Lettere å skalere og lettere og se hva vurderingen er. Problemet med å intervjue veisøkere på personlige vurderingskriterier er at veisøker bare kommer opp med det som veisøker kommer på , det han har i sin egen livsverden. Hva om det er andre kriterier veisøker burde vurdert for å gjennomføre et godt valg. Derfor har jeg laget en ideliste med personlige vurderingskriterier som dere sammen kan bruke. Si til veisøker: Nå har du kommet på en del vurderingskriterier for å gjøre et valg for deg.  Her har vi en ideliste over vurderingskriterier som andre synes har vært viktig å ta hensyn til for å gjøre et godt valg. skal vi se litt på den sammen og se om det er kriterier der som også kan være viktig for deg? Hak av kriterier nedover. Ordlyden i de ferdiglagede vurderingskriteriene kan endres, det gjør du enkelt ved å klikke Et problem kan være at det blir for mange kriterier. Generellt vil jeg si at det kan bli uoversiktlig og overveldende om det er flere enn 6-8 kriterier. Si derfor til veisøker: Her har vi mange vurderingskriterier, nå vil jeg at du skal gå gjennom kriteriene du har skrevet og valgt og fjerne det som ikke er nødvendig. Det kan være at noe er selvfølgeligheter, noe kan slås sammen, noe ser du allerede kommer likt ut, eller at det ikke er så viktig allikevel - og vær streng! Denne veiledningssprosessen gjennom 2 trinn, først en idefase og så en vurderingsfase sikrer nødvendig kvalitet på kriteriene. **4.**Når det gjelder å vurdere kriteriene, så kan det hende at dere klarer å vurdere og gi poeng selv, kanskje dere bruker nettressursene til å finne det ut, eller kanskje dere snakker med noen som har den typen jobb eller en bedrift , skole eller studiested. Det er et skrivefelt ved siden av poengknappene man kan bruke til å skrive ned den konkrete vurderingen bak poenggivningen - dette øker refleksjonsnivået bak poenggivningen ved at man må skrive ned resonnementet. Dersom valgalternativene havner ut med lite poeng alle sammen må dere finne nye valgalternativer, det betyr at ingen av valgalternativene er gode. Dersom alle valgalternativene får en høy poengsum er det godt nytt, alle består testen, da kan dere la et overordnet kriterium avgjøre saken, for eksempel hva drømmer du om, hva er du mest motivert for, eller hvor får du jobben først osv... Litt om idelisten med vurderingskriterier. Det er viktig å formidle til veisøker at kriteriene skal passe for en hel befolkning, på tvers at alder, bakgrunn, om det er studievalg eller jobbvalg osv. Si derfor at dette er en generell liste og at oppgaven til veisøker er å plukke ut de vurderingskriteriene som er relevante for seg utfra sin egen situasjon og hoppe over resten. De første kriteriene som finnes på listen er de kriteriene som studier viser at mennesker i etterkant av et valg vurderer som betydningsfulle. Ellers vil du se at det er en forskjellighet i kriterier, du trenger et stor utvalg i en slik ideliste, fordi det er forskjellige temaer som er viktige for forskjellige mennesker. Av de ca 80 kriteriene er ca 40 verdier. Verdier er det som er det aller mest handlingsdrivende for mennesker og så viktig at det blir et personlig vurderingskriterium, derfor har jeg valgt å legge inn i Mitt valg - verdier er så viktig at det skal brukes til å avgjøre valg.

Last updated on Apr 19, 2024