Hjem Mitt valg Mitt valg teknisk

Mitt valg teknisk

Last updated on Apr 19, 2024

Legg inn valgalternativer

Skriv inn det det skal velges mellom i feltet "skriv valgalternativ" - max 3 alternativer, Dvs, navn på skoleretning, studie, yrke, eller arbeidsplass. Om du har brukt yrker og utdanninger og lagret favoritter der kan du velge de i nedtrekksmenyen.

Legg inn personlige vurderingskriterier

Det kan du gjøre enten ved å skrive de inn eller velge de fra en liste

Skriv inn overskrift på og beskrivelsen av kriteriet - og klikk på "legg til vurderingskriteriet

Du kan også velge vurderingskriterier fra en liste

De kriteriene du skriver eller velger legger seg inn i listen.

Ordlyden i de ferdiglagede vurderingskriteriene kan endres, det gjør du enkelt ved å klikke på  beskrivelsen av kriteriet etter at den er lagt inn

Gi poeng ved å klikke på poengknappene

Skriv begrunnelse for poenggivningen i kommentarfeltene ved siden av

Ved å klikke på søppelbøtteikon ved siden av vurderingskriteriet sletter du det

Du kan også endre rekkefølgen på kriteriene ved å bruke tegnet til venstre for kriteriet - drag&drop

Du ser resultatet av sammenligningen nederst

Om du klikker på figurikonet får du en grafisk fremstilling av sammenligningen

Resultatet er et rangert og begrunnet valg.

Du kan også enkelt forhåndsdefinere vurderingskriterier for en hel gruppe, for eksempel en skoleklasse, det gjør du enkelt i gruppeoversikten/startsiden, helt til høyre