Hjem API API nøkkel

API nøkkel

Last updated on Apr 30, 2024

For at integrasjonen du skal ha til Karriereverktøy skal fungere, trengs en egen API-nøkkel.

Nøkkelen er det kun selskapsadministrator som har tilgang til å opprette, endre og slette.

Tilgang til API nøkkelen

  • Hvis det er flere selskapsadministratorer på abonnementet/selskapet, må alle ha påslått 2FA for å få jobbet med nøkkelen og integrasjonen.

  • Gå til siden https://app.karriereverktoy.no/company/integrations

  • Der vil du måtte legge inn 2FA koden på nytt for å åpne nøkkelhvelvet

  • Du kan legge til egendefinerte tokens og kan ha opp til 7 av disse på hvert selskap. De kan gis unike navn

  • Du kan enkelt fornye nøkkelen ved å klikke ikonet til høyre for denne