Hjem API API integrasjon

API integrasjon

Last updated on Apr 30, 2024

Karriereverktøy har et API som gjør at ditt selskap kan integrere dine interne systemer mot Karriereverktøy.

Kontakt oss på support@karriereverktoy.no for å få tilgang til utviklerspesifikasjonen for API'et.
Vi vil også opprette en gratis test-konto slik at dere kan jobbe med API'et uten å forstyrre hovedkontoen til selskapet.

En liten oppsummering av det som kan utføres med API'et er her:

Grupper

  • Opprette

  • Endre

  • Søke

  • Slette

  • Administrere tilgang til grupper for veiledere

Veisøkere

  • Opprette

  • Endre

  • Søke

  • Slette

  • Administrere tilgang til veisøker for veiledere

Det vil gjennom å bruke API'et også være mulig å opprette veisøkere helt anonymt. Dvs uten at det legges inn navn, epost eller mobilnummer.