Brukerroller

Last updated on Jun 26, 2023

Veilederrolle

Selskapsbruker: Selskapsbrukeren har tilgang til å opprette og jobbe med veisøkere på abonnementet

Administrative roller – selskapsnivå

Selskapskontakt:

  • Kan angi nye brukere og slette eksisterende brukere. Ved sletting av brukere vil man også kunne overføre grupper til andre veiledere.

  • Har tilgang til funksjonene som innkjøper, arbeidsbokadministrator og GDPR-ansvarlig har

Innkjøper:

  • Kan endre fakturaadresse, referanse på faktura og se hvilket abonnement som er aktivt

Arbeidsbokadministrator:

  • Kan lage arbeidsbøker som deles på selskapsnivå

  • Får tilgang til å laste opp filer som knyttes til arbeidsbøkene

GDPR (krever godkjenning av daglig leder):

  • Har tilgang til å liste opp alle veisøkere på abonnementet.

  • Kan slette enkeltveisøkere ved behov (ved f.eks forespørsel om å bli slettet fra veisøker)