Hjem Karrierestyrker Veiledertips: lage utviklingsmål

Veiledertips: lage utviklingsmål

Last updated on Jul 11, 2023

Fra utfordring til mål

Reformuler utfordringen/problemet til et mål:

Beskriv utfordringen sammen med veisøker. Reformuler det veisøker sliter med å mestre, til det man trenger og ønsker å mestre. Typisk bruk her vil være IPS/Supported Employment, jobbcoaching og andre tilbud som jobber med å utvikle og øke jobbmestring.

Dersom veisøker trenger/ønsker å utvikle seg på noe for å mestre jobb og karriere bedre kan dere lage konkrete utviklingsmål.
Det å lage utviklingsmål tar utgangspunkt i positiv psykologi, særlig fra LØFT retningen hvor man har oppdaget at det å reformulere problemer og utfordringer til mål fører til endring ved at mestringstro og jobbhåp økes. Språk skaper virkelighet, ved å snakke om problemer, er det problemene som kommer i forgrunnen og gir opplevelse av håpløshet, lite motivasjon og deaktiverende følelser. Ved å snakke om løsninger og mål isteden er det det som kommer i forgrunnen, gir håp og motivasjon og vekker positivt aktiverende følelser for handling.

Ved å reformulere problemet til et mål kan veisøker se for seg hva målet er, hva man ønsker å få en løsning på, istedenfor å se for seg hva problemet er. Skriv ned utviklingsmålet i kommentarfeltet etter at dere har formulert det. Det å finne og utvikler gode metoder for å oppnå målet blir fokus i veiledningen om man får mestringsstøtte fra veileder. Veileder og veisøker veisøker samarbeider om å finne gode og konkrete metoder for å nå målet.

-Ta utgangspunkt i en setning som veisøker/dere har merket som et utviklingsmål - pilmerket.

-Få veisøker til å fortelle detaljert om utfordringen, slik at dere begge forstår godt hva den går ut på, konsekvenser for kollegaer, for veisøker.
-Når dere har en tydelig og felles forståelse av utfordringen, hjelp veisøker med å reformulere utfordringen til et utviklingsmål.

Her ser du tre eksempler på reformulering av et problem til et utviklingsmål:

Utfordring: sliter med det sosiale i lunsjen, går tidlig og plutselig fra lunsj og får reaksjoner fra andre på det, det fører til at jeg gruer meg enda mer til neste lunsj og lar være å bli med,

Utviklingsmål: Finne strategier for å kunne delta på lunsjen på en måte som passer meg, hvem skal jeg sitte med, hva skal jeg snakke om, hva skal jeg si når jeg går tidlig fra lunsjen osv.

Utfordring: Har alt for stor arbeidsbelastning i jobb, blir syk av det, jeg klarer ikke sette grenser når jeg blir bedt om å gjøre noe, selv om det er for mye for meg

Utviklingsmål: Finne gode fremgangsmåter å si fra til sjefen på, når han gir meg en ny oppgave, når jeg merker jeg er over tålegrensen min for arbeidsbelastninger.

Utfordring: Prater for mye med kollegaene istedenfor å være oppmerksom på barna i jobben i barnehagen

Utviklingsmål: Finne måter å gi barna nok oppmerksomhet på i barnehagen, prate nok med kollegaene, ikke mer.