Hjem Fordypningsspørsmål

Fordypningsspørsmål

By Edvard Motzfeldt
2 articles

Veiledning med fordypningsspørsmål

Fordypningsspørsmålene kan sees på som en enkel måte å få et mer avgrenset søkeresultat i yrkes og utdanningslisten. For mange mennesker vil RIASEC koden føre til for brede og generelle forslag. Ved å bruke fordypningsspørsmålene får du mye mer spissede forslag til yrker og utdanninger. Fordypningspørsmålene genererer ikke noen nye kode, men antall avhakinger telles opp innenfor hvert interessområde og underområde Fordypningsspørsmålene kan også være en fin kilde til generell utforsking av interesseområdene. Legg merke til at vi her spør om innhold i bredden av yrker som finnes innenfor de ulike interesseområdene og det kan være en fin kilde for læring i dialog med veileder. Dersom veisøker ikke forstår ordet eller setningen kan man ha dialog om det eller Google innholdet , på den måten lærer man seg mer om  bredde i muligheter som finnes - og kan utvikle interesser man ikke på forhånd visste at man hadde. Du kan be veisøker utforske områdene som er innenfor interessekoden man har fått,. Bruk gjerne instruksjonen: Her kan du utforske de interesseområdene du har sagt du er interessert i mer grundig, gå inn på de se hvilke overskrifter som interesserer deg og klikk på de. Du  kan også be veisøker klikke seg inn på alle overskriftene, det sikrer mer helhetlig utforsking Du kan også bruke fordypningspørsmålene til å gjøre en rettet utforsking av interesser. For eksempel om en veisøker har praktiske interesser og dere ikke vurderer det som hensiktsmessig å utforske  alle 6 interesseområdene kan dere velge å bare utforske hva innen det praktiske feltet som er interessant

Last updated on Apr 19, 2024