Hjem Interesseutforskning Veiledertips interesseutforskning

Veiledertips interesseutforskning

Last updated on Apr 19, 2024

"Her er en beskrivelse av interesser. Hak av det du kjenner deg igjen i og som du føler beskriver deg – på venstre side. Skriv gjerne ned egne refleksjoner og eksempler i tekstfeltet til høyre for setningen"

Slik gjør du det:

1. Be veisøker lese beskrivelsene nedover på venstre side, scroll nedover.  Hak av de som passer - veisøker kan gjerne sitte alene og gjøre dette. (Det er naturlig å ta utgangspunkt i interessekoden - men det kan være at dere velger å utforske flere interesseområder.) - Selvlagrende kommentarfelt finnes bak hver setning (Til høyre kan det hakes av temaer dere vil eksportere som personlige vurderingskriterier til Mitt valg)

2. Etter at veisøker har haket av på spørsmålene intervjuer du veisøker på innholdet bak svarene. Plukk ut noen spørsmål dere velger å intervjue på . Utforsk innholdet i temaene grundig med utforskende spørsmål. Bruk utforskende åpne spørsmål hva, hvor, hvordan, hvilke – det er her jobben gjøres, det er via din utforsking veisøker får utviklet sin forståelse av dem.

-Du har streket under x,

-hva har du tenkt når du har svart?
-Hva legger du i det? Hva mener du med?
-Kan du fortelle mer om det…
-Har du eksempler på situasjoner hvor du brukte den interessen?
-Hva legger du i det å utvikle nye ideer?
-I hvilke situasjoner gjør du det/ser du for deg å gjøre det?
-Har du andre eksempler?

Hvor lenge man skal utforske: Utforsk til du og veisøker har brakt såpass klarhet i innholdet og temaet til at det kan brukes til å ta stilling til ulike valgalternativer.

3. Oppsummer regelmessig. Når dere er ferdig med utforskingen av et tema oppsummerer dere innholdet med en setning som er så kort at det sentrale innholdet kan huskes videre:

-Hvordan vil du oppsummere dette?
-Forstår jeg deg rett når?
-Er dette en riktig måte å si det på??

5. Veisøker/veileder skriver ned setningen, som så blir den individuelle definisjonen av temaet for veisøker, det som skal huskes, det som skrives ned i kommentarfeltet

En sentral oppgave i karriereveiledning er å hjelpe veisøkere til å bli kjent med sine interesser, utvide og utvikle og få et språk på de. Mange mennsker har en utydelig oppfattelse av sitt jobbselv, har lite språk på det, eller vet ikke i hvilke retninger egne interesser går.  Delen interesseutforskning bruker du til dtte. Denne delen av Karriereverktøy er basert på John Krumboltz som fremhever at karriereveiledning er å utvikle interesser, ikke teste eller kartlegge. Det er også inspirert av Mark Savickas Life design, hvor vi bruker RIASEC systemet til å "lifedesigne" et jobbselv og et karrierenarrativ.   Hvorfor trenger man det? Gjennom å ha en god og utvidet forståelse av egne interesser og ha et språk på de, ser man flere muligheter. Dersom du tenker at du kun har praktiske interesser vil man i yrker og utdanninger kun se etter muligheter i den retningen. Men dersom dere gjennom interesseutforsking har oppdaget og satt ord på interesser innenfor flere av de 6 ulike interesseområdene vil veisøker være mer åpen for muligheter i flere retninger.  Dersom karriereinformasjon skal være relevant for veisøker må det resonnere hos veisøker, det må stoppe opp i noen selvdefinisjoner hos veisøker.

Dette er konstruktivistisk utvikling av interesser, ved hjelp av intervju som metode. En grundig gjennomgang av teorien bak konstruktivistisk utvikling av interesser og praksis med å intervjue på interesser finner du i boken Karriereveiledning i et karrierelæringsperspektiv.