Hjem Interesseprofil Veiledning med Interesseprofil

Veiledning med Interesseprofil

Last updated on Apr 19, 2024

-Bruk figuren over til å forklare veisøker innholdet i RIASEC systemet, her kan du også bruke andre læringsressurser.

Det er viktig at du som veileder har en god forståelse av dette systemet. Boka Karriereveiledning i et Karrierelæringsperspektiv inneholder en svært grundig gjennomgang  både i bredden og dybden. https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/karrierelaering-uf.html . Du finner også svært mye stoff på nett.

Noen viktige punkter om RIASEC.

-Det er ikke et system for å kategorisere personlige, egenskaper, eller holdninger - det finnes forskjellige folk i alle yrker.

-Interesseområdene sier ikke noe om hvem du er -  men hvilke interesser som kjennetegner deg nå, slik du ser det for tiden, hva du vil gå for akkurat nå.

-De 6 interesseområdene er 6 mulige hovedretninger du kan utvikle interesser

- Det sier ikke noe om hvilke interesseområder man vil ha som hobby og hvilke man vil utvikle videre gjennom skole, studier m jobb og karriere

-Interesser endrer seg i takt med endringer i arbeidsmarked osv. og i takt med endringer i livet - kanskje man blir lei av noe, eller syk, slik at man må utvikle nye interesser

-Viktig å lære bort at RIASEC systemet er et system for å forstå endring, arbeidsmarked og du er i endring hele livet og "her skal du få se et system du kan bruke for å finne ut hvilke retninger du vil utvikle deg i når du trenger det gjennom livet".

-Det er den minste felles multiplum man kan bruke for å orientere seg i et ellers svært høyt antall yrker og utdanninger

-Det brukes ikke til å gjøre valget, bare til å få en ideliste til mulige valg. RIASEC systemet er en grovkornet inndeling som egner seg tidlig i en utforskings og idefase. For å gjøre konkrete vurderinger om valg av yrke og utdanning, bruker du yrker og utdanninger til å filtrere frem relevante alternativer og  til å finne konkret og relevant karriereinformasjon om det enkelte yrke/utdanning. Så vurderer dere det enkelte yrke/utdanning opp mot personlige vurderingskriterier som er viktige for den enkelte, slik du finner det i Mitt valg.

Vis spørsmål:

om dere klikker på knappen vis spørsmål får dere opp hvilke spørsmål som veisøker har svart på som har ført til koden. En fin kilde til å utforske veisøkers livsverden bak svarene.