Hjem Databehandleravtale / GDPR Informasjon samtykke personopplysninger Karriereverktøy

Informasjon samtykke personopplysninger Karriereverktøy

Last updated on Jun 26, 2023

Informasjon om databehandling

 • Formål
  Formålet med tjenesten er å veilede deg til gode karrierevalg

 • Hvor lenge vil personopplysninger behandles
  Din veileder har plikt til å slette din profil når den ikke lengre er behov for den, eller på forespørsel fra deg

 • Hvilke typer personopplysninger vil bli samlet inn og brukt
  Epostadresse, navn, siste pålogging, antall pålogginger og det som du og din veileder registrerer av informasjon og valg i verktøyet på din profil

 • Hvilke særlige kategorier av personopplysninger vil bli innsamlet og brukt
  Ingen

 • Rettslig grunnlag for behandling av dine personopplysninger
  Behandlingen er basert på samtykke

 • Overførsel av data til land eller institusjoner utenfor EØS, og sikkerhetstiltak (hvis aktuelt)
  Ingen

 • Din rett til å tilbaketrekke samtykke
  Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke gitt etter denne personvernerklæringen eller på annen måte til din veileder.

 • Vårt personvernombud
  Karriereverktøy sitt personvernombud er Arne Svendsrud (arne.svendsrud@karriereverktoy.no).